Expertise:
Voor mijn pensionering heb ik met veel passie jarenlang eerst leerlingen het mooie vak wiskunde bijgebracht en de laatste 15 jaar mocht ik pabo-studenten onderwijzen in de rekendidactiek, zodat zij op de basisschool goed onderlegd aan de slag konden om de kinderen het vak rekenen te onderwijzen.
Daarnaast ben ik (nu nog steeds) als diaken in de kerk om dienstbaar te zijn aan mensen (in en buiten de kerke), die hulp nodig hebben en zo de liefde van de Here Jezus voor mij handen en voeten te geven.

Ideaal:
Het is goed dat in de gemeente een Participatieraad bestaat. De belangrijkste taak van de Participatieraad is om de burgemeester en wethouders te adviseren (gevraagd en ongevraagd) betreffende de sociale kant van hun beleid in de breedste zin. Dat betekent dat we graag in contact zijn met mensen binnen de gemeente, die dreigen tussen wal en schip te vallen of die zich oneerlijk behandeld voelen om hun verhaal te horen.
Met als doel, dat ieder met plezier in deze prachtige gemeente woont en werkt.