Expertise

Onder andere in mijn  werkkring (leerkracht en stage coördinator van Voortgezet Speciaal Onderwijs)  kom ik in aanraking met diverse vormen van de dienstverlening die te maken hebben met de WMO, Participatie en Jeugd en Jeugdzorg

Het is voor mij een uitdaging om samen op zoek te gaan naar oplossingen en mogelijkheden om de huidige ontwikkelingen voor alle partijen zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Om hierbij op zoek  te gaan naar oplossingen en mogelijkheden  van de betrokken doelgroep(en) in combinatie met beschikbare middelen.

Ideaal

Een samenleving waar we mensen die het nodig hebben kunnen ondersteunen en we met elkaar de signalen oppakken van mensen die hulp/ ondersteuning nodig hebben. Met elkaar proberen de transities die plaatsvinden op een zo’n goed mogelijke manier te laten plaatsvinden.