Expertise

Met veel plezier mocht ik negen jaar raadslid en daarna negen jaar wethouder van onze prachtige gemeente Dalfsen zijn. In die periode had ik welzijn, jeugdbeleid, zorg, sport e.d. in mijn portefeuille. Op dit moment zit ik in het Platform mantelzorg Overijssel, in de cliëntenraad van Rosengaerde en in de Participatieraad.

Er is veel op het gebied van het Sociaal Domein in beweging. Er wordt van iedereen verwacht om zoveel en lang mogelijk de regie in eigen hand te houden. Omdat ik in mijn vrijwilligerswerk op het gebied van zorg en welzijn veel hoor en graag wil meedenk om dit zo goed mogelijk in te vullen voor alle leeftijden heb ik me aangemeld voor de Participatieraad.

Ideaal

Samen met de anderen in onze Participatieraad zijn we een klankbord voor onze inwoners, met de wens dat er geen mens tussen wal en schip geraakt en dat iedereen zoveel mogelijk kan meedoen.