Expertise

Ik werk als facilitair manager bij de stichting Kadera. Deze stichting is actief in de aanpak van huiselijk geweld en verzorgt onder andere de opvang van vrouwen met hun kinderen.

Ik kom uit een groot gezin en heb daar geleerd om mij voor de samenleving in te zetten. Door mijn werk heb ik veel contacten met mensen uit verschillende groepen van de samenleving..

Ideaal

In mijn werk ben ik veel mensen tegengekomen die in een moeilijke situatie verkeren. Soms hebben mensen een tijdje een steuntje in de rug nodig. Het in aan de gemeente om dit zo efficiënt mogelijk te regelen. Velen zijn kwetsbaar en hebben niet de mogelijkheid of de kracht om gehoord te worden. Ik wil voorkomen dat mensen buiten de boot vallen.