Expertise

In mijn dagelijkse werk ben ik werkzaam als directeur voor een stichting in Zwolle die beeld- en geluidsproducties maakt. Daarnaast deed en doe ik vrijwilligerswerk voor de basisschool en het kerkbestuur van de Gereformeerde Kerk ‘Het Kruispunt’ aan de Brethouderstraat in Dalfsen. Ook zet ik mij in voor hulpverlening in het buitenland en heb daarvoor met een aantal andere Dalfsenaren een stichting opgericht: www.wijwillenhelpen.nl. Verder heb ik zitting genomen in de Raad van Kerken in Dalfsen, met als speerpunt: de samenwerking stroomlijnen tussen de Raad van Kerken, het diaconale platform en ook de ambtenaren van de afdeling sociale zaken.

Ideaal

Kerken vinden dat ze een christelijke opdracht hebben om te zien naar de ander. Dat doen ze ook. Ze komen daarbij met veel inwoners van Dalfsen in contact. De overheid heeft de humane opdracht om te zien naar de ander. Kerken en overheid willen dus, weliswaar vanuit verschillende motieven, daarin hetzelfde. Door elkaar te informeren en samen signalen te inventariseren zal er beter beleid gemaakt kunnen worden. Binnen de participatieraad zou ik me o.a. daar wel voor willen inzetten.