Expertise

Na een technische opleiding en een baan in de techniek heb ik mij omgeschoold richting administratief en management.  Daarna ben ik meer dan 35 jaar werkzaam geweest in de Sociale Verzekeringen op het gebied van voorzieningen en uitkeringen. Inmiddels ben ik gepensioneerd en wil ik mij inzetten als vrijwilliger.

Het Sociaal Domein is volop in beweging; de overheid trekt zich terug. Van iedereen wordt verwacht dat men zoveel en zo lang mogelijk zijn eigen zaken regelt. Er zijn kwetsbare groepen in onze samenleving die dit (tijdelijk) niet (meer) kunnen. Het voelt voor mij prettig om deze groepen te helpen en te ondersteunen om zodoende  een bijdrage te leveren aan de samenleving in mijn gemeente.

Ideaal

Mijn wens is dat alle inwoners van Dalfsen en m.n. de inwoners die het nodig hebben, ondersteuning krijgen op het gebied van gezondheid, welzijn en participatie. En dat we als raad voldoende signalen oppikken om de gemeente gevraagd en ongevraagd goed advies te kunnen geven om dit te bewerkstelligen.