Expertise

Momenteel besteed ik het grootste deel van mijn tijd aan de zorg en opvoeding van mijn twee kinderen. Daarnaast ben ik een eigen praktijk aan het opstarten als relatie- en gezinstherapeut. Tot voor kort heb ik gewerkt als orthopedagoog in de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Elke keer opnieuw ervaar ik hoe belangrijk het is om aan te sluiten bij de situatie van degene die ondersteuning vraagt zodat zij vanuit hun eigen kracht zelf een stap vooruit kunnen zetten.

Ik vind dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor een samenleving waarin iedereen zijn eigen plek heeft en vanuit liefde en eigen kracht keuzes kan en mag maken. Dit lijkt steeds meer een uitdaging te zijn. De veranderingen in het sociale domein zijn groot en er is nog geen sprake van stabiliteit. Ik ben van mening dat de adviesraad sociaal domein een belangrijke bijdrage kan leveren als het gaat om het bundelen van dat wat er leeft en nodig is in heldere adviezen.

Ideaal

Ik hoop dat de adviesraad sociaal domein zich op een zinvolle en constructieve wijze vrij mag bewegen tussen de gemeente en de inwoners van de gemeente Dalfsen, waarbij iedereen zich gehoord en begrepen voelt.