Wat doet de Participatieraad

De Participatieraad bestaat uit een groep betrokken inwoners uit alle kernen van de gemeente Dalfsen. Wij zetten ons vrijwillig in om naar u te luisteren, onderzoek te plegen en adviezen op te stellen voor de burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen. Onze adviezen worden door de gemeente zeer gewaardeerd en meegenomen in de besluitvorming. Zo helpt u met uw ervaring ook andere inwoners.Wij hebben een positieve houding, zijn kritisch en zetten ons in om uw mening en ervaringen te vertalen naar een gevraagd of ongevraagd advies over het sociaal beleid van de gemeente Dalfsen.De Participatieraad heeft 3 werkgroepen:

  • WMO
  • Werk en Inkomen
  • Jeugd

Vergadering of bijeenkomst bijwonen

De hele Participatieraad vergadert 1x per maand in een algemene vergadering, waar u van harte welkom bent. De werkgroepen komen 1x per maand ook samen.In alle kernen van de gemeente Dalfsen organiseren wij zelf bijeenkomsten. Daarbij nodigen wij bewoners, instanties, stichtingen en belanghebbenden uit om te praten over een bepaald onderwerp.Tijdens de bijeenkomsten kunt u samen met anderen open en eerlijk praten over een bepaald onderwerp.Want wij willen graag weten:

  • hoe u erover denkt
  • wat uw ervaringen zijn
  • wat beter kan of wat gaat juist heel goed
  • of u oplossingen heeft

Tijdens onze maandelijkse vergaderingen worden allerlei onderwerpen besproken en ook hier mag u meedenken en meepraten.

Wie is Wie

Untitled
Algemeen voorzitter Participatieraad

Vacature

Nancy Satter
Ondersteuner Participatieraad
'Als ondersteuner van de Participatieraad draag ik bij aan inhoudelijke en secretariële ondersteuning.'
Lees meer

Werkgroep WMO

Ruud Houweling
Voorzitter werkgroep WMO
Ik vind het belangrijk dat een dergelijke commissie met de plaatselijke overheid actief meedenkt om het welzijn van de burger te bevorderen.
Lees meer
Janny Hop
Werkgroep WMO
Martine Brons
Werkgroep WMO
Ik ben als pleegmoeder en mantelzorger ervaringsdeskundige. Mijn missie is dat iedereen op een zo volwaardig mogelijke manier deel kan nemen aan de maatschappij. Het niet mee kunnen doen maakt mensen ongelukkig. Ik geloof in maatwerk waarbij uitgegaan wordt van ieders kwaliteiten of talenten. Ieder mens telt. Voor mij is het een uitdaging te vinden van een balans tussen de verantwoordelijkheden en de middelen van de gemeente en de mens binnen het sociale domein.
Peter (en Carola) Peerboom

Werkgroep Werk en Inkomen

Bart van Oenen
Voorzitter werkgroep Werk en inkomen
'Ik wil graag de kwetsbare groepen helpen en ondersteunen.'
Lees meer
Jenny Harink
Werkgroep Werk en inkomen
‘Ik wil graag meedenken en meewerken aan de participatie van medeburgers met minder kansen en mogelijkheden’.
Lees meer
Henk Schipper
Werkgroep Werk en inkomen
'Het is belangrijk dat alle mensen bij de nieuwe ontwikkelingen kunnen worden betrokken.'
Lees meer
Yvonne van Haastrecht
Werkgroep Werk en inkomen
Marianne Drenth
Werkgroep Werk en inkomen
Ik wil graag bijdragen aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. Daarbij vind ik het belangrijk dat er geluisterd wordt naar de mensen voor wie sociaal beleid wordt gemaakt. Daarin kan de Participatieraad een schakel zijn.
Bart Scheperboer
Werkgroep Werk en Inkomen

Werkgroep Jeugd

Margot Meijer
Voorzitter werkgroep jeugd
Jan Oost
Werkgroep Jeugd
'Wat hoop ik te bereiken: Dat ik mee kan werken aan het ontwikkelen van beleid, zodat ouderen en jongeren optimaal kunnen functioneren.'
Lees meer
Jacqueline de Ruijter
Werkgroep Jeugd