Wat doet de Werkgroep WMO

De leden van de werkgroep proberen een luisterend oor te zijn voor mensen die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Meer mensen dan we denken hebben of krijgen te maken met deze wet en regelgeving. Bijvoorbeeld als u te maken hebt met mantelzorg,ouderen zorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg,  hulpmiddelen nodig bent, aanpassingen aan uw woning/ omgeving ten gevolge van een handicap, vervoer, vrijwilligerswerk etc.

De signalen die we krijgen vanuit de inwoners van de gemeente Dalfsen proberen we te bundelen en hierover in gesprek te gaan met de (beleids) medewerkers van de gemeente Dalfsen om zodat zij de wensen/ behoeften uit de bewoners kunnen verwerken in hun plannen. Maar ook proberen we, in overleg met de betrokken gemeenteambtenaar signalen over bepaalde onderwerpen bij de bewoners op te halen door gesprekken en bezoeken aan specifieke doelgroepen en/of het organiseren van een ‘huiskamergesprek’ in de kernen.

Actuele thema’s zijn inclusieve samenleving, (thuiswonende) ouderen, gezond Dalfsen

Door een prettige samenwerking met alle betrokken partijen, hebben we de ervaring dat onze en uw input tegenwoordig al vaak in het beleidsplan wordt verwerkt. Nadat het beleidsplan is ingevoerd, proberen we een vinger aan de pols te houden bij de uitvoering.

Heeft u zelf ervaringen en of ideeën binnen onze gemeente over bovenstaande onderwerpen? Neem contact met ons op! Het liefst hebben we zoveel mogelijk input uit de verschillende kernen, omdat we ervaren dat ervaringen per kern verschillende kunnen zijn!

Over welke onderwerpen gaat het?

WMO voorzieningenOpvang bij huishoudelijk geweld
MantelzorgDaklozen
BegeleidingLanger thuis wonen van ouderen
DagbestedingWonen
Beschermd wonenMaatwerkvervoer
VrijwilligerswerkGGZ
Ruud Houweling
Voorzitter
Ik vind het belangrijk dat een dergelijke commissie met de plaatselijke overheid actief meedenkt om het welzijn van de burger te bevorderen.
Lees meer...
Martine Brons
'Ik ben als pleegmoeder en mantelzorger ervaringsdeskundige. Mijn missie is dat iedereen op een zo volwaardig mogelijke manier deel kan nemen aan de maatschappij. Het niet mee kunnen doen maakt mensen ongelukkig. Ik geloof in maatwerk waarbij uitgegaan wordt van ieders kwaliteiten of talenten. Ieder mens telt. Voor mij is het een uitdaging te vinden van een balans tussen de verantwoordelijkheden en de middelen van de gemeente en de mens binnen het sociale domein'.
Lees meer...
Peter (en Carola) Peerboom
'Mijn ruime ervaring in onderhandelen en werken met en het begrijpen van verschillende mensen, culturen en hun standpunten, geeft ons een open en onbevooroordeelde blik op zaken.  Mijn ziekte, progressieve M.S en daardoor gehandicapt zijn (zit in een Rolstoel) geeft me de motivatie om bij te dragen in de Participatie Werkgroep WMO. Ik ben zeer nieuwsgierig om te zien wat ik hiervan kan leren en aan kan bijdragen.
Lees meer...
Corina Bosma
"Binnen de participatieraad Dalfsen ben ik lid van de werkgroep WMO. Dat is een bewuste keuze vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid en beleidservaring in de (ouderen) zorg. Ik denk graag mee over het beleid van de gemeente en hoe dit in de praktijk voor de inwoners werkt. Ik vind het belangrijk dat inwoners die ondersteuning nodig hebben, snel de weg kunnen vinden in de mogelijkheden die er zijn".
Lees meer...
Ellis Lestrade
Mijn motivatie om zitting te nemen in de Participatieraad, werkgroep WMO, is gekomen vanuit een stuk betrokkenheid. Als inwoner van de gemeente Dalfsen ben ik graag betrokken bij wat er reilt en zeilt binnen de gemeente en zet ik mij graag in voor de inwoners. In mijn werk als arbeids- en organisatiedeskundige houd ik mij bezig met thema's als duurzame inzetbaarheid, inclusie en veilige cultuur. Ik hoop mijn kennis en ervaring op deze thema's ook in te kunnen zetten binnen de Participatieraad, werkgroep WMO, omdat ik iedere inwoner van de gemeente Dalfsen een woonomgeving gun, waarin ze met eventuele ondersteuning en/of hulpmiddelen zo plezierig en lang mogelijk mogen leven.
Lees meer...