Wat doet de werkgroep WMO?

De leden van de werkgroep proberen een luisterend oor te zijn voor mensen die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Meer mensen dan we denken hebben of krijgen te maken met deze wet en regelgeving.

Bijvoorbeeld als u te maken hebt met mantelzorg,ouderen zorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg,  hulpmiddelen nodig bent, aanpassingen aan uw woning/ omgeving ten gevolge van een handicap, vervoer, vrijwilligerswerk etc.

De signalen die we krijgen vanuit de inwoners van de gemeente Dalfsen proberen we te bundelen en hierover in gesprek te gaan met de (beleids) medewerkers van de gemeente Dalfsen om zodat zij de wensen/ behoeften uit de bewoners kunnen verwerken in hun plannen. Maar ook proberen we, in overleg met de betrokken gemeenteambtenaar signalen over bepaalde onderwerpen bij de bewoners op te halen door gesprekken en bezoeken aan specifieke doelgroepen en/of het organiseren van een ‘huiskamergesprek’ in de kernen.

Actuele thema’s zijn inclusieve samenleving, (thuiswonende) ouderen, gezond Dalfsen

Door een prettige samenwerking met alle betrokken partijen, hebben we de ervaring dat onze en uw input tegenwoordig al vaak in het beleidsplan wordt verwerkt. Nadat het beleidsplan is ingevoerd, proberen we een vinger aan de pols te houden bij de uitvoering.

Heeft u zelf ervaringen en of ideeën binnen onze gemeente over bovenstaande onderwerpen?

Neem contact met ons op! Het liefst hebben we zoveel mogelijk input uit de verschillende kernen, omdat we ervaren dat ervaringen per kern verschillende kunnen zijn!

Over welke onderwerpen gaat het

 • WMO voorzieningen
 • mantelzorg
 • begeleiding
 • dagbesteding
 • beschermd wonen
 • vrijwilligerswerk
 • opvang bij huiselijk geweld
 • daklozen
 • het langer thuis wonen van ouderen
 • wonen
 • maatwerkvervoer
 • GGZ
 • enz.

Uitgebrachte adviezen

Leden Werkgroep WMO

Ruud Houweling
Voorzitter werkgroep WMO
Ik vind het belangrijk dat een dergelijke commissie met de plaatselijke overheid actief meedenkt om het welzijn van de burger te bevorderen.
Lees meer
Janny Hop
Werkgroep WMO
Marlies van Lent
Werkgroep WMO