Wat doet de werkgroep WMO?

De leden van de werkgroep proberen een luisterend oor te zijn voor mensen die te maken hebben met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Meer mensen dan we denken hebben of krijgen te maken met deze wet en regelgeving.

Bijvoorbeeld als u te maken hebt met mantelzorg,ouderen zorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg,  hulpmiddelen nodig bent, aanpassingen aan uw woning/ omgeving ten gevolge van een handicap, vervoer, vrijwilligerswerk etc.

De signalen die we krijgen vanuit de inwoners van de gemeente Dalfsen proberen we te bundelen en hierover in gesprek te gaan met de (beleids) medewerkers van de gemeente Dalfsen om zodat zij de wensen/ behoeften uit de bewoners kunnen verwerken in hun plannen. Maar ook proberen we, in overleg met de betrokken gemeenteambtenaar signalen over bepaalde onderwerpen bij de bewoners op te halen door gesprekken en bezoeken aan specifieke doelgroepen en/of het organiseren van een ‘huiskamergesprek’ in de kernen.

Actuele thema’s zijn inclusieve samenleving, (thuiswonende) ouderen, gezond Dalfsen

Door een prettige samenwerking met alle betrokken partijen, hebben we de ervaring dat onze en uw input tegenwoordig al vaak in het beleidsplan wordt verwerkt. Nadat het beleidsplan is ingevoerd, proberen we een vinger aan de pols te houden bij de uitvoering.

Heeft u zelf ervaringen en of ideeën binnen onze gemeente over bovenstaande onderwerpen?

Neem contact met ons op! Het liefst hebben we zoveel mogelijk input uit de verschillende kernen, omdat we ervaren dat ervaringen per kern verschillende kunnen zijn!

Over welke onderwerpen gaat het

 • WMO voorzieningen
 • mantelzorg
 • begeleiding
 • dagbesteding
 • beschermd wonen
 • vrijwilligerswerk
 • opvang bij huiselijk geweld
 • daklozen
 • het langer thuis wonen van ouderen
 • wonen
 • maatwerkvervoer
 • GGZ
 • enz.

Uitgebrachte adviezen

Huishoudelijke hulp

Maakt u gebruik van Huishoudelijk hulp?
Zo ja, dan komen wij graag in contact met u om eens van u te horen hoe u de huishoudelijk hulp ervaart en met name hoe u het contact ervaart met de gemeente? Wij horen graag wat er goed gaat en waar evt. verbeterpunten liggen.

U kunt met ons contact opnemen door een mail te sturen naar participatieraad@dalfsen.nl

of u kunt bellen naar: 06-40929763. Wij horen graag van u!

Leden Werkgroep WMO

Ruud Houweling
Voorzitter werkgroep WMO
Ik vind het belangrijk dat een dergelijke commissie met de plaatselijke overheid actief meedenkt om het welzijn van de burger te bevorderen.
Lees meer
Janny Hop
Werkgroep WMO
Martine Brons
Werkgroep WMO
Ik ben als pleegmoeder en mantelzorger ervaringsdeskundige. Mijn missie is dat iedereen op een zo volwaardig mogelijke manier deel kan nemen aan de maatschappij. Het niet mee kunnen doen maakt mensen ongelukkig. Ik geloof in maatwerk waarbij uitgegaan wordt van ieders kwaliteiten of talenten. Ieder mens telt. Voor mij is het een uitdaging te vinden van een balans tussen de verantwoordelijkheden en de middelen van de gemeente en de mens binnen het sociale domein.
Peter (en Carola) Peerboom