Wat doet de werkgroep Werk en Inkomen?

Binnen de Participatieraad Dalfsen zijn er vijf leden die zich vooral bezighouden met werk en inkomen van de inwoners. Dit is de werkgroep Werk en Inkomen.

De meeste inwoners kunnen zelf zorgen voor inkomen. Maar niet iedereen is daar toe in staat. Als je niet kunt werken of als er geen werk is, zijn er vaak geen of weinig inkomsten. Ook kan het zijn dat je op een andere manier in de problemen komt.

De gemeente is verantwoordelijk dat mensen die (tijdelijk) geen werk of inkomen hebben worden geholpen. Daarvoor stellen ze regels op die we beleid noemen. Als werkgroep adviseren wij aan Burgemeester en Wethouders hoe zij dat nog beter kunnen doen. Deze adviezen stellen we op door in gesprek te gaan met deze inwoners, organisaties, verenigingen, werkgevers, statushouders en medewerkers van de gemeente.

Als advies geven we bijvoorbeeld aan dat er goede taallessen moeten worden gegeven aan inwoners die dit nodig hebben en aan statushouders. Op die manier kunnen zij ook meedoen in de samenleving. We adviseren verder dat er goede stageplaatsen en (aangepaste) werkplekken moeten komen. Zo kunnen inwoners weer deelnemen aan de samenleving en mogelijk ook weer zelf zorgen voor inkomen. Ook adviseren wij dat er aanpassingen komen als iemand een beperking heeft zodat hij/zij mee kan doen en zelfs mogelijk zelf weer geld kan verdienen.

Het gaat dus niet alleen om geld geven en red je er maar mee. ‘Iedereen moet mee kunnen doen’. Daar zetten we ons voor in.

Om ons werk goed te doen hebben wij ook jouw hulp nodig. Als er dingen niet goed gaan laat het ons dan weten. Natuurlijk kunnen we niet ieder probleem oplossen maar als er meerdere signalen binnenkomen met hetzelfde probleem dan kunnen wij dit bij de gemeente melden of een advies uitbrengen.

Over welke onderwerpen gaat de werkgroep:

  • Werk
  • Inkomen
  • Schulden
  • Armoede
  • Leefbaarheid
  • Statushouders

Werkgroep Werk en Inkomen

Bart Scheperboer
Voorzitter werkgroep Werk en Inkomen
Jenny Harink
Werkgroep Werk en inkomen

‘Ik wil graag meedenken en meewerken aan de participatie van medeburgers met minder kansen en mogelijkheden’.

Henk Schipper
Werkgroep Werk en inkomen

'Het is belangrijk dat alle mensen bij de nieuwe ontwikkelingen kunnen worden betrokken.'

Yvonne van Haastrecht
Werkgroep Werk en inkomen
Marianne Drenth
Werkgroep Werk en inkomen
Ik wil graag bijdragen aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan deelnemen aan de maatschappij. Daarbij vind ik het belangrijk dat er geluisterd wordt naar de mensen voor wie sociaal beleid wordt gemaakt. Daarin kan de Participatieraad een schakel zijn.