Wat doet de Werkgroep Jeugd?

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken met de Jeugdwet. Deze wet geldt sinds 1 januari 2015. Onder de Jeugdwet vallen bijna alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit zijn kinderen die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Dit kunnen ook kinderen zijn met een (licht) verstandelijke beperking. Kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen, krijgen zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wij, van de werkgroep  jeugd van de Participatieraad kijken mee met de regels die de gemeente Dalfsen maakt over de Jeugdwet en geven daar gevraagd of ongevraagd advies over aan burgemeester en wethouders. ok praten wij met ouders, de jeugd zelf en met mensen die veel met jeugd te maken hebben zoals scholen, jeugdconsulenten, jongerenwerkers en de jeugdpolitie. Op deze manier horen we hoe het gaat met de jeugd van gemeente Dalfsen en als het beter geregeld kan worden dan kan de Participatieraad de gemeente daarover adviseren. Op deze manier proberen wij ervoor te zorgen dat de jeugd klein of groot veilig kan opgroeien, fijn kan wonen, naar school kan gaan en er ook tijd en ruimte is om te ontspannen.

Heb je zelf ervaringen met de Jeugdwet of heb je ideeën, tips of tops dan komen we graag met jou in contact.

Over welke onderwerpen gaat het?

LeerlingenvervoerZorg
Jeugdhulp(verlening)Onderwijs
GGD / GGZOpvoeding
JeugdbeschermingPGB
Jeugdreclassering

Werkgroep Jeugd

Margot Meijer
Voorzitter
Bart van Oenen
Jarenlang had ik al lid van de Participatieraad aandachtsgebied Werk en Inkomen. Dit is inmiddels verschoven naar Jeugd en Jongeren. Als inwoner en ouder weet ik hoe belangrijk het is om de nodige zorg en aandacht aan jeugd en jongeren te geven voor hun toekomst. Van groot belang vind ik dat we als Participatieraad werken aan een inclusieve samenleving in onze gemeente waarin iedereen kan en mag meedoen. Als lid van de Participatieraad hoop ik bij te dragen aan vooral een goed en begrijpelijk beleid voor jeugd en jongeren waarvan de uitvoering reëel en haalbaar is. Door in gesprek te gaan met jeugd, jongeren en mensen die hierbij betrokken zijn, worden hun wensen en signalen door ons vertaald in een gevraagd of ongevraagd advies aan B&W. Als lid van de Participatieraad is al jaren mijn motto “praat niet over inwoners maar met inwoners” (lees hier ook Jeugd en jongeren).
Lees meer...
Jacqueline de Ruijter
'De reden waarom ik graag me bij de Participatieraad wil aansluiten is dat ik sociaal bewogen ben en me graag wil inzetten voor de mensen (en in het speciaal: kinderen en jongeren) binnen de gemeente Dalfsen. Mijn jarenlange ervaringen in het regulier en speciaal basisonderwijs maken mij tot een zeer geschikte kandidaat voor deze functie. Daarnaast ben ik zelf moeder van 3 kinderen, in de leeftijden: 13, 12 en 10. Zij zijn ook actief betrokken op de scholen en sportverenigingen binnen Dalfsen'.
Lees meer...
Wim Massier
'Ik wil graag bijdragen aan het maatschappelijk leven in de Gemeente Dalfsen. Door samen met anderen maatschappelijke vraagstukken te bespreken krijg je kijk op hoe je in een breder perspectief alles kunt zien ten behoeve van een totale gemeenschap. Juist nadat ik in de gemeenteraad heb gezeten, wil ik mij blijvend inzetten om in de vorm van (ongevraagd) advies (in de ondersteuning van de B&W en Gemeenteraad) politieke vraagstukken op te lossen. In dit geval heeft ook de jeugd de toekomst en wil ik juist voor hen mijn steentje bijdragen. Door zitting te nemen in de werkgroep Jeugd zal ik proberen een waardevolle bijdrage te leveren'.
Lees meer...
Ditta de Boer
Ik woon al een aantal jaar in Dalfsen en zou graag meer betrokken willen raken. Wat mij aantrekt aan lid zijn is dat er wordt nagedacht over hoe de participatieraad een gezond Dalfsen kan creëren door middel van gevraagd en ongevraagde adviezen aan de gemeente te geven. Echter vind ik het zeker ook belangrijk om in gesprek te gaan en blijven om voortdurend nieuwe inzichten te krijgen. Ik ben dan ook erg enthousiast over de mogelijkheid om bij te dragen aan deze inspanningen en om mijn vaardigheden hiervoor in te zetten vanuit mijn SPH opleiding. Door mijn ervaringen met verschillende doelgroepen tijdens mijn opleiding, ben ik goed in staat om bij te dragen aan de doelen van de participatieraad.
Lees meer...