Wat doet de Werkgroep Jeugd?

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken met de Jeugdwet. Deze wet geldt sinds 1 januari 2015. Onder de Jeugdwet vallen bijna alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit zijn kinderen die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Dit kunnen ook kinderen zijn met een (licht) verstandelijke beperking. Kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen, krijgen zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wij, van de werkgroep  jeugd van de Participatieraad kijken mee met de regels die de gemeente Dalfsen maakt over de Jeugdwet en geven daar gevraagd of ongevraagd advies over aan burgemeester en wethouders. ok praten wij met ouders, de jeugd zelf en met mensen die veel met jeugd te maken hebben zoals scholen, jeugdconsulenten, jongerenwerkers en de jeugdpolitie. Op deze manier horen we hoe het gaat met de jeugd van gemeente Dalfsen en als het beter geregeld kan worden dan kan de Participatieraad de gemeente daarover adviseren. Op deze manier proberen wij ervoor te zorgen dat de jeugd klein of groot veilig kan opgroeien, fijn kan wonen, naar school kan gaan en er ook tijd en ruimte is om te ontspannen.

Heb je zelf ervaringen met de Jeugdwet of heb je ideeën, tips of tops dan komen we graag met jou in contact.

Over welke onderwerpen gaat het?

LeerlingenvervoerZorg
Jeugdhulp(verlening)Onderwijs
GGD / GGZOpvoeding
JeugdbeschermingPGB
Jeugdreclassering

Werkgroep Jeugd

Margot Meijer
Voorzitter werkgroep Jeugd
Bart van Oenen
Werkgroep Jeugd
Jan Oost
Werkgroep Jeugd
'Wat hoop ik te bereiken: Dat ik mee kan werken aan het ontwikkelen van beleid, zodat ouderen en jongeren optimaal kunnen functioneren.'
Lees meer
Jacqueline de Ruijter
Werkgroep Jeugd

De reden waarom ik graag me bij de Participatieraad wil aansluiten is dat ik sociaal bewogen ben en me graag wil inzetten voor de mensen (en in het speciaal: kinderen en jongeren) binnen de gemeente Dalfsen. Mijn jarenlange ervaringen in het regulier en speciaal basisonderwijs maken mij tot een zeer geschikte kandidaat voor deze functie. Daarnaast ben ik zelf moeder van 3 kinderen, in de leeftijden: 13, 12 en 10. Zij zijn ook actief betrokken op de scholen en sportverenigingen binnen Dalfsen.