Voorzitter Participatieraad Dalfsen

De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken rondom het sociaal domein. Dertien vrijwillige leden uit de gemeente Dalfsen vormen de Participatieraad. Vanwege een verhuizing van de huidige voorzitter  buiten de gemeente Dalfsen, is de Participatieraad op zoek naar een voorzitter voor +/- 20 uur per maand.

Als voorzitter werkt u samen met de leden aan goede adviezen op het gebied van het sociaal domein aan de gemeente Dalfsen. U bepaalt samen met de leden de agenda van de Participatieraad. U bewaakt de voortgang en bent verantwoordelijk voor de communicatie en afstemming met de gemeente en vertegenwoordigt de Participatieraad naar buiten.

Wij vinden het belangrijk dat u:

 • Affiniteit heeft met het sociaal domein (de beleidsterreinen jeugd, werk en inkomen, welzijn en zorg;
 • Interesse heeft in en betrokken bent bij mensen rondom het sociaal domein die ondersteuning nodig hebben; 
 • Bestuurlijke ervaring heeft, bij voorkeur in een voorzittersfunctie;
 • Woonachtig bent in de gemeente Dalfsen (eis);
 • Over een breed en veelzijdig netwerk beschikt, bij voorkeur in de Dalfser samenleving;
 • Kennis heeft van en gevoel heeft voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Communicatief en schriftelijk vaardig bent;
 • Flexibel bent qua inzet van tijd;
 • In staat bent om hoofdlijnen, bijvoorbeeld van ambtelijke stukken,  helder en beknopt te benoemen.

Wat kunt u van ons verwachten

 • Een enthousiaste Participatieraad die stevig staat en een belangrijke gesprekspartner van de gemeente Dalfsen is;
 • Een vrijwilligersvergoeding.

 Procedure:

 • Reageren kan tot en met 14 november 2021 via https://dalfsen.easycruit.com/;
 • De sollicitatieprocedure wordt opgepakt door de Participatieraad in samenwerking met de gemeente Dalfsen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Nancy Satter, ondersteuner Participatieraad, via telefoonnummer 06-40929763 

De Participatieraad zoekt naast een voorzitter nieuwe leden. Informatie specifiek daarover opvragen of je interesse hierin kenbaar maken kan via participatieraad@dalfsen.nl