De data van de Participatieraad vergaderingen vindt u hieronder. De vergaderingen zijn openbaar en worden steeds op verschillende locaties in de gemeente Dalfsen georganiseerd. Wilt u de agenda ontvangen? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

Vergaderingen 2021

DagDatumTijdPlaatsOnderwerpen die aan de orde komen
Agenda
Maandag01-02-202119:30-21:30uuronline Advies schuldhulpverlening, contact tussen jeugd en de gemeente, jaarverslag 2020/werkplan 2021 en rapportage ‘naar een inclusief Overijssel”
Maandag01-03-202119:30-21:30uuronlineEvaluatie PRD, Communicatieplan PRD, Adviestrajecten, Startnotitie Preventie en Toegang.
Maandag12-04-202119:30-21:30uuronlineIn gesprek met Saam Welzijn, Cursus leden PRD, Voortgang inclusie,
Maandag10-05-202119:30-21:30uuronlineIn gesprek met beleidsmedewerkers over Preventie en Toegang, beschermd wonen, Inkoopmodel jeugd, Inclusie
Maandag07-06-202119:30-21:30uuronlineRegiovisie veilig thuis,
terugblik preventiesessies, terugkoppeling basiscursus PRD
Maandag05-07-202119:30-21:30uuronlineBeleidsnota Preventie, Naamswijziging PRD, Themabijeenkomst PRD,
Maandag06-09-202119:30-21:30uurDe Overkant, DalfsenAdvies jeugd in coronatijd, Vacature voorzitter, Advies Preventiebeleid, Regiovisie huiselijk geweld, onderzoek drugsgebruik Dalfsen, Verslag GGZ bijeenkomst.
Maandag04-10-202119:30-21:30uurKulturhus
De Spil Nieuw-leusen
Integraal huisvestingsplan, Grip op re-integratie, Huishoudelijke hulp
Maandag01-11-202119:30-21:30uurKulturhus
De Mozaiek,
Lemlerveld
Maandag06-12-202119:30-21:30uurn.t.b.