Vacature lid Participatieraad (PRD)

Heb jij altijd al mee willen denken met het beleid in het sociaal domein binnen de gemeente Dalfsen? Dan is dit je kans! De PRD heeft verschillende vacatures voor nieuwe leden.

Dit doet de PRD!

De PRD is een adviesraad voor het sociaal domein. De PRD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college. De leden van de PRD wonen in de gemeente Dalfsen en nemen ervaring, kennis of interesse mee over het sociaal domein. De ervaring kan ontstaan zijn omdat je zelf hulp hebt of hebt gehad of dat je als professional werkzaam bent of bent geweest in het sociaal domein. Niet alle leden kennen het sociaal domein zelf, maar zijn wel nieuwsgierig wat een gemeente doet.

De leden van de PRD vertalen het inwonersperspectief in de adviezen aan het college. Dit doen ze door hun eigen ervaring en kennis te benutten. Daarnaast vragen ze ook inwoners van de gemeente Dalfsen om hun ervaring te delen.

Dit is het Sociaal Domein!

Het sociaal domein is een verzamelwoord door de taken die de gemeente heeft op sociaal gebied. Het gaat over veel onderwerpen. Binnen het sociaal domein zijn drie wetten belangrijk: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. Om een idee te krijgen een aantal voorbeelden waar de leden over meedenken:

 • Gevraagd advies over het beleidsplan Preventie
 • Het vormgeven van een gezamenlijk advies rondom huiselijk geweld
 • Speerpunten meegeven met betrekking tot jeugdhulp
 • Vormgeven van een inclusieve samenleving.
 • Plan van aanpak voor het voorkomen van schulden.

We zijn in ontwikkeling!

De PRD is in 2015 gestart. In deze periode hebben we een aantal zaken goed neer kunnen zetten zoals het geven van adviezen aan het college. Tegelijk zijn we in ontwikkeling en willen we nog meer de inwoners betrekken bij de adviezen.  

Dit vragen we van leden van de PRD!

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de PRD. De leden van de PRD:

 • Zijn betrokken en enthousiast;
 • Wonen in gemeente Dalfsen;
 • Kunnen goed samenwerken en naar elkaar luisteren;
 • Kennen het sociaal domein of hebben interesse in het sociaal domein;
 • Kunnen een vertaling maken van verschillende meningen naar een advies;
 • Zijn niet actief in de lokale politiek;
 • Werken niet in een functie bij een organisatie waardoor belangenverstrengeling kan ontstaan (dit kunnen we goed samen onderzoeken);
 • Hebben plezier om samen aan een advies te werken.

Dit krijg jij van de PRD!

Je werkt als vrijwilliger voor de PRD. In deze rol krijg je een inkijkje in de gemeentelijke wereld, je krijgt kennis en ervaring van het sociaal domein en plezier om hier met anderen aan te werken. Daarnaast krijg je als vrijwilliger een vergoeding voor jouw inzet.

Interesse?

Heb je interesse om lid te worden van de PRD? Leuk! Je kunt een bericht sturen aan: participatieraad@dalfsen.nl

We nemen contact met je op om een afspraak te maken.