Ik ben:

Xanter Wilhelm en ik ben geboren in 1959 en werkzaam als ondernemer bij Rohda project- en adviesbureau. Sinds 2002 woon ik in het centrum van Dalfsen.

Mijn achtergrond:

Door mijn werk heb ik kennis en ervaring opgebouwd in het sociale domein. Ik begeleid transities, ben projectleider bij arbeidsmarktvraagstukken en voel me thuis in de wereld van het onderwijs, jeugdhulp, zorg, welzijn en participatie. Ik verbind overheid en bedrijfsleven en ben actief op het snijvlak publiek en privaat.

Daarnaast heb ik me als vrijwilliger ingezet voor kerkenwerk, vluchtelingenwerk en Vereniging Kinderzorg Zwolle. Momenteel ben ik bestuurder bij Jeugd Sport en Jeugd Cultuur Fonds Overijssel, Topsport Handbal Dalfsen, Zorgboerderij Lenteheuvel in Zwartsluis en lid van D’66 en sinds 2015 onafhankelijk voorzitter van de Participatieraad Dalfsen.

Mijn motivatie om lid te zijn van de Participatieraad:

Ik wil me graag inzetten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Door lid te zijn van de Participatieraad kan er een wezenlijk verschil gemaakt worden door burgerparticipatie te stimuleren en de vraag van de inwoners centraal te stellen in het beleid van het Sociale Domein. Contact met inwoners en naar hen luisteren vormt mijn basis voor het werk van onze raad.

Wat wil ik bereiken:

Mijn ideaal is dat alle inwoners van Dalfsen op hun eigen manier meedoen en kunnen participeren in onze samenleving. Samen met de andere leden van de Participatieraad wil ik de gemeente Dalfsen goed kunnen adviseren vanuit het perspectief van de inwoners zelf.