Participatieraad Zwolle organiseerde meet en greet

Participatieraad Zwolle organiseerde een ontmoeting tussen cliënten- en patiëntenraden die in Zwolle actief zijn. Doel was elkaar te leren kennen, zodat partijen elkaar kunnen vinden en kunnen informeren over welke behoefte er is aan zorg, ondersteuning en hulp voor inwoners van Zwolle die dat nodig hebben.

De meet&greet vond plaats op 20 november. Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet, WMO en Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor veel vormen van zorg, hulp en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Denk hierbij aan regelingen voor vervoer en dagbesteding. Voor aanvraag van huishoudelijke hulp, ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor ouderen. Over al deze vormen van ondersteuning maakt de gemeente Zwolle beleid en uitvoeringsregels die uiteindelijk aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Tussen beleid opstellen en vaststellen, functioneert de Participatieraad Zwolle. Zij geeft burgemeester en wethouders van Zwolle gevraagd en ongevraagd advies vanuit het perspectief van inwoners. Dat betekent dat de leden van de Participatieraad goed voeling moeten houden met de samenleving, met inwoners om te weten wat zíj willen. Zo maar een paar vragen: Wat hebben mantelzorgers nodig? Hoe kan hulp geregeld worden voor ouderen? Zijn teksten duidelijk geschreven? Is er voor een voorziening een eigen bijdrage vereist? Deze meet&greet was voor de Participatieraad Zwolle ook een manier om te weten te komen wat er leeft onder inwoners als het gaat om zorg en ondersteuning.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *