Participatieraad Dalfsen

Het is belangrijk dat iedereen, jong en oud, ongeacht zijn of haar gezondheid, inkomen of andere persoonlijke factoren zelfredzaam is en actief kan deelnemen aan onze samenleving. Dit is de zorgplicht van elke gemeente.
De participatieraad kijkt mee met het gemeentelijke beleid en de uitvoering hiervan op het gebied van Participatie, WMO en Jeugdzorg.

Vanuit de samenleving

De participatieraad signaleert ontwikkelingen, knelpunten en kansen die er zijn om het sociaal beleid van de gemeente Dalfsen te verbeteren en geven het college van burgemeester en wethouders daarover gevraagd en ongevraagd advies.
Uw verhalen, tips en verbeterpunten zijn hiervoor de basis. Laat het ons weten of spreek één van onze leden aan.

Sterke verbinding met inwoners

In de raad zitten betrokken inwoners, die onafhankelijk, op persoonlijke titel en met een positief kritische houding kijken naar de plannen van de gemeente. Door werkbezoeken en overleg met hun achterban oriënteert de raad zich op wat er leeft in Dalfsen.
Onze maandelijkse vergaderingen zijn openbaar en steeds op verschillende locaties in de gemeente Dalfsen.

Nieuws

Lokale inbreng voor integratie gezocht

/
Samenwerken aan een goede integratie van nieuwkomers Hoe kunnen…

Keuzevrijheid bij zorg en ondersteuning: ZIN (Zorg in natura) of PGB (Persoonsgebonden budget)?

/
Het blijkt dat inwoners die te maken hebben of krijgen met Zin…

Inspraak en inzage nota Hulp bij het Huishouden 2017-2018

/
Op 19 juli 2016 is de nota continuering beleid Hulp bij het Huishouden…

Statushouders: niet over hen spreken, maar mét ze praten!

/
Zaterdagmorgen 9 juli. Ik vertrek naar De Schakel in Nieuwleusen…
© Copyright - Participatieraad Dalfsen