AfbeeldingAdriaan Slob sinds 1 maart 2022 voorzitter Participatieraad Dalfsen

Per 1 maart 2022 is Adriaan Slob benoemd als voorzitter van de Participatieraad in de gemeente Dalfsen. De Participatieraad maakt zich sterk om de stem van inwoners uit de gemeente Dalfsen te verwoorden in gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente. Dit doet de raad specifiek op de terreinen Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Werk en Inkomen en Jeugd. Hiermee kan de gemeente passend beleid maken en zorg dragen voor een goede uitvoering voor haar inwoners.

Adriaan Slob is blij met zijn aanstelling als voorzitter van de participatieraad. “Ik heb er ontzettend veel zin in om aan de slag te gaan. Uiteraard in goede samenwerking met inwoners, gemeenteambtenaren en lokale vertegenwoordigers van werkgevers in het sociale domein. Daarmee hoop ik de gemeente Dalfsen tot een nog mooiere en fijnere gemeente te maken. Ik zie uit naar de mensen die ik mag ontmoeten om deze taak goed te vervullen. Inwoners die nu al ervaringen willen delen, goede ideeën hebben of willen meedenken of meepraten roep ik op om contact op te nemen via participatieraad@dalfsen.nl.”

Achtergrond
Adriaan is geboren in 1958, getrouwd en vader van drie kinderen van 31, 28 en 25 jaar. In 1988 is hij met zijn gezin vanuit de Randstad verhuisd naar Zwolle en omgeving. Sinds 2017 zijn ze inwoners van Dalfsen. In 1988 heeft Adriaan de studie Nederlandse taal- en letterkunde afgerond aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft in het onderwijs verschillende leidinggevende functies vervuld. Sinds eind jaren 90 is hij actief als vrijwilliger in diverse functies: trainer/coach volleybal, bestuurswerk voor een school, bestuurswerk bij Humanitas en nu nog als vrijwilliger voor Saam Welzijn.