Inspraak en inzage nota Hulp bij het Huishouden 2017-2018

Op 19 juli 2016 is de nota continuering beleid Hulp bij het Huishouden 2017-2018 vastgesteld.

De Participatieraad heeft voorafgaande hieraan, informatiebijeenkomsten voor burgers georganiseerd. Inwoners gingen met leden van de Participatieraad in gesprek over huishoudelijke hulp. De signalen die tijdens deze bijeenkomsten naar voren kwamen zijn teruggekoppeld aan de gemeente.

De nota huishoudelijke hulp is nu vastgesteld.
Na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders moet deze nota twee weken ter inzage en inspraak worden voorgelegd aan de inwoners en betrokken organisaties uit de gemeente Dalfsen. Op deze manier krijgen zij de gelegenheid om te reageren op deze nota van de gemeente Dalfsen. Een inspraak reactie kan kritisch, maar ook ondersteunend zijn. Dus ook als u het wel eens bent met het deze nota kunt u dit via een reactie aan de gemeente laten weten.
U kunt uw inspraakreactie met betrekking tot de nota continuering beleid Hulp bij het Huishouden 2017-2018 tot en met 9 augustus 2016 sturen via het digitaal contactformulier van de gemeente Dalfsen via www.dalfsen.nl .

Wat gebeurt er met uw reactie?
Alle reacties worden gebundeld in een inspraaknotitie. In deze notitie reageert het college van B&W op de verschillende reacties. In sommige gevallen betekent dit een wijziging of heroverweging van (delen van) de nota. De inspraaknotitie is onderdeel van de vergaderstukken die naar de gemeenteraad gaat.

Behandeling door de gemeenteraad
Na de inspraakperiode stuurt het college van B&W de nota continuering beleid Hulp bij het Huishouden 2017-2018 samen met de inspraaknotitie voor definitieve besluitvorming naar de gemeenteraad. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, wordt de nota inhoudelijk besproken in de raadscommissie. U kunt bij die vergadering gebruik maken van het spreekrecht voor burgers om uw mening kenbaar te maken. Alle informatie wordt door de raadscommissie gebruikt om te kunnen bepalen of de nota continuering beleid Hulp bij het Huishouden 2017-2018 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.
De nota continuering beleid hulp bij het Huishouden zal waarschijnlijk in september 2016 worden behandeld door de raadscommissie. Een definitieve datum wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke pagina’s (KernPunten) in en op het raadsinformatiesysteem http://ris.dalfsen.nl

Daar vindt u ook meer informatie over het spreekrecht voor burgers https://ris.dalfsen.nl/raad/gemeentelijke-organisatie/inspreken

Heeft u vragen of opmerkingen over de nota continuering beleid Hulp bij het Huishouden2017-2018 of de bijbehorende inspraak dan kunt u deze stellen aan Evelien Klunder via het digitaal contactformulier van de gemeente op www.dalfsen.nl.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *