Inspiratiebijeenkomst in Nieuwleusen

De Participatieraad Dalfsen heeft een aantal Nieuwleusenaren uitgenodigd voor een inspiratiebijeenkomst in Nieuwleusen over zorg, welzijn, ondersteuning (Wmo), werk, inkomen en jeugd. De bijeenkomst heeft een dubbele werking: Inwoners van Nieuwleusen kunnen belangrijke aandachtspunten meegeven aan de Participatieraad en de Participatieraad hoort wat er speelt. Hierdoor kan de Participatieraad een goed advies geven aan B & W van de gemeente Dalfsen.

Wat doet de Participatieraad?

De Participatieraad Dalfsen is een onafhankelijk adviesorgaan dat is ingesteld door de gemeente Dalfsen. De Participatieraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die te maken hebben met de uitvoering en effecten van de Wmo (zorg, welzijn en ondersteuning), Participatiewet (werk en inkomen) en de Jeugdwet.

Bijeenkomst Nieuwleusen

Tijdens de bijeenkomst waren acht personen uit Nieuwleusen aanwezig: mensen die zelf te maken hebben met o.a. Wmo-ondersteuning in de gemeente Dalfsen, vrijwilligers, een jongerenwerker, een ondernemer, iemand met ervaring en een lid van de PRD uit Dalfsen (variërend in leeftijd van eind 20 tot 60+).

Tijdens de bijeenkomst kwamen allerlei onderwerpen aan de orde:

Contact met gemeente over o.a. armoede, vergoedingen voor ondersteuning bij zorg, jeugd,   vrijwilligerswerk, WMO, bereikbaarheid van de gemeente (website) etc.

Conclusie van de avond

 1. Contact met de gemeente: het is niet bij iedereen bekend dat de gemeente kan ondersteunen.
  1. De website van de gemeente is niet voor iedereen toegankelijk (geen internet).
  2. Ook de gemeentelijke informatie in de huis-aan-huisbladen wordt niet door iedereen gelezen (laaggeletterdheid).
 2. Jeugd: de jeugd individualiseert, (beeldscherm, WhatsApp). Het bezoek aan festivals neemt toe, maar meer op een individuele manier. De controle over drank en drugsgebruik is minder met het wegvallen van de ‘keten’. Jeugdwerkers willen het gebruik van beeldscherm terug dringen, voorlichting geven over sexting en gameverslaving.
  1. Een thema is Kerngezond, zowel voor ouderen als jongeren
  2. Ze willen jongeren meer praktische vaardigheden aanleren, leren budgetteren en zorgen voor een betere jongere ontmoetingsplaats (jop).
  3. In contact blijven met de jongeren, leer ze beter kennen: wat willen ze.
  4. Altijd beschikbaar blijven voor de jongeren, om terugval naar drank en drugs of gameverslaving te voorkomen.
  5. Bij ouderen vormt het toenemend alcohol gebruik een punt van zorg.
 3. Armoede: Ook in Nieuwleusen speelt de schaamte voor armoede een grote rol.
  1. Binnen de kindregeling is bekend dat men via de webshop individuele besteding kan doen voor de kinderen. Men zou graag willen zien dat het aantal winkels waar gekocht kan worden uitgebreid wordt met meer goedkopere winkelketens, en er niet alleen bij de duurdere lokale ondernemers gekocht kan worden (o.a. staat een makelaar en een garage op de lijst van ondernemers waar gekocht kan worden i.v.m. de kindregeling).
  2. Het blijkt dat het lastig is om contact met de buren te krijgen. Ook hier speelt het individualisme een rol. Maar het zijn wel de buren, de sport en de scholen die een eerste signaal van armoede of behoefte aan zorg kunnen waarnemen.
 4. Overall:
  1. Zorg dat alle groepen bij een gezin betrokken worden: dus zowel WMO, Speelgoedbank, Voedselbank, Jeugdwerker etc. En zorg hierbij voor een positieve inzet.
  2. Laat de mensen met ervaring betaald krijgen voor bepaald advies, i.p.v. hiervoor externe bureaus in te schakelen.
  3. Geef de mensen met een nieuw idee de kans om deze initiatieven te kunnen starten.
  4. Er zijn positieve reacties over de buurtbus.Advies vanuit bijeenkomst:
 • Zo’n 10 jaar geleden is al doorgegeven om de website van de gemeente toegankelijk te maken voor laaggeletterdheid. Gebruik “Jip en Janneke” taal; maak gebruik van striptekeningen; maak gebruik van gesproken tekst.
 • Preventie is een aandachtspunt. Klop niet aan als er al een probleem is, maar durf aan het begin van het probleem al aan de bel te trekken.
 • Zorg dat alle groepen bij een gezin betrokken worden (WMO, schuldhulp, jeugd). Besef dat financiële problemen voor veel meer problemen kunnen zorgen.

De aanwezigen vonden het een zinvolle avond. Het is de bedoeling om over een half jaar nog een bijeenkomst te houden.

Voor meer informatie: www.participatieraaddalfsen.nl;

www.facebook.com/participatieraaddalfsen

Ook kunt u hier de data van de vergaderingen of adressen en handige links vinden.

Heeft u vragen of zelf aandachtspunten voor de raad: Neem contact met ons op.

(participatieraad@dalfsen.nl)

 

Ook bent u van harte welkom op de vergaderingen van de Participatieraad.

 

Jenny Harink, Marlies van Lent en Sandra Westerik, Participatieraad Dalfsen