Handige links

Gemeente Dalfsen – Op de website van Gemeente Dalfsen vindt u informatie over verordeningen en beleidsregels binnen de gemeente Dalfsen. Als u hier  klikt krijgt u een uitgebreid overzicht van verordeningen en beleidsregels binnen de gemeente Dalfsen.

Samen doen in Dalfsen – Samen Doen in Dalfsen is voor inwoners een ingang om antwoord te krijgen op vragen over wmo, werk en inkomen en opvoeden en opgroeien in de gemeente Dalfsen. Daarnaast zijn de medewerkers van Samen Doen in Dalfsen telefonisch, via de email en op afspraak bereikbaar.

Stichting Dalfsen Werkt. Mensen die voorheen bij een SW-bedrijf werkten, zoals WEZO of LARCOM, vallen nu onder de hoede van de gemeente. Om dat goed te regelen, heeft de gemeente Dalfsen de Stichting Dalfsen Werkt opgericht.

We Helpen Dalfsen – Met wehelpen.nl kun je aangeven dat je best een keer iemand een handje wilt helpen. Of aangeven waar je hulp bij kunt gebruiken. Ook kun je samen met bekenden via de website tijdelijk of wat langer zorgen voor een ander.

Kulturhus de Mozaiek Lemelerveld – Kulturhus De Mozaïek aan het Kroonplein in Lemelerveld biedt onderdak aan een groot aantal organisaties, stichtingen en verenigingen.

Duurzaam Hoonhorst – Het streven is om inwoners de mogelijkheid te bieden zolang mogelijk in Hoonhorst te wonen, werken en leven. Passende zorg is daarbij een voorwaarde voor jong en oud.

SMON Welzijn – SMON Welzijn richt zich op de gemeentelijke uitgangspunten uit de nota Toekomstgericht Welzijnsbeleid. Wij werken ,samen met netwerk- en welzijnspartners , aan een samenhangend en kerngericht voorzieningenaanbod gericht op sport, cultuur en welzijn, ontmoeting en recreatie.

Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe- Als raad geven zij advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het Sociale Domein, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. Zij adviseren zowel gevraagd als ongevraagd. Bij ieder advies kijken zij door de ogen van de burgers uit de gemeente Olst-Wijhe.

Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen -Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen (SPGD) is een belangenorganisatie bestaande uit vrijwilligers. Het doel van deze stichting is om de belangen te behartigen van mensen met een (functie)beperking en chronisch zieken in de hele gemeente Dalfsen.

—————————————————————

Lees hier een essay waar u alles kunt vinden over het sociale domein: Essays over de relatie tussen burger en bestuur.

Lees hier de: Inspiratiegids lokaal domein (VNG)