De Participatieraad Dalfsen zoekt enthousiaste leden!

De Participatieraad Dalfsen bestaat uit 16 betrokken inwoners, die zich inzetten om ervoor te zorgen dat het beleid van de gemeente aansluit bij wat mensen nodig hebben op het gebied van welzijn, zorg, jeugdhulp, werk, inkomen, wonen, participatie en leefbaarheid. Ze geeft daarover advies aan het College van burgemeester en wethouders. De Participatieraad bestaat sinds 2015.De Participatieraad denkt mee over zaken die anders kunnen, en gaat in gesprek met inwoners over de gevolgen van het gemeentelijk beleid in hun dagelijks leven. Zo willen we meewerken aan een samenleving waarin iedereen gehoord wordt en iedereen er toe doet.

 

Vanwege het vertrek van enkele leden zijn wij op zoek naar nieuwe leden: enthousiaste, nieuwsgierige en gedreven mensen met een netwerk in de Dalfser samenleving en een brede belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken.

 

Wie zoeken wij?

  • U bent een betrokken inwoner van Dalfsen.
  • U denkt vanuit cliënt- en inwonersperspectief met als insteek hoe gemeentelijk beleid uitpakt voor de inwoners van Dalfsen.
  • U heeft affiniteit met één of meer van de hierboven genoemde aandachtsgebieden.
  • U kunt goed luisteren, constructief meedenken en u respecteert de inbreng van anderen.
  • U kunt vanuit een helicopterview gemeentelijk beleid van commentaar voorzien.
  • U heeft geen werkrelatie of belangen die strijdig zijn met de Participatieraad.

 

Wat bieden wij?

U deel uitmaken van een groep van zestien betrokken mensen die zich met elkaar, in een goede sfeer, inzet voor de inwoners van Dalfsen.

  • U ontvangt professionele ondersteuning zodat de Participatieraad zijn werk goed kan doen;
  • U kunt gebruik maken van deskundigheidsbevordering;
  • U ontvangt een vrijwilligersvergoeding van € 210,- per kwartaal.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Xanter Wilhelm, voorzitter Participatieraad. Telefoonnummer (06-51 52 31 95)  of via e-mail xanter@rohda.nu of met het secretariaat van de Participatieraad via Anne Wil Lensen op telefoonnummer 074 – 250 01 55 of via de mail: info@participatieraaddalfsen.nl.

 

Reactie

Heeft u belangstelling om deel uit te gaan maken van de Participatieraad? Stuur dan voor 1 januari uw motivatie en CV naar info@participatieraaddalfsen.nl. In uw brief lezen we graag waarom u deel wilt uitmaken van de Participatieraad.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *