13 mei In gesprek met zorgboerderij de Damhoeve

Op deze avond gaan we in gesprek met Zorgboerderij de Damhoeve.

Zorgboerderij de Damhoeve bied dagbesteding aan ouderen;

 • Die behoefte hebben aan sociale contacten,
  omdat ze anders in een isolement dreigen te raken
 • Die moeite hebben om structuur in hun dag te brengen.
 • Die tot weinig activiteit meer komen.
 • Die te kampen hebben met lichte desoriëntatie in tijd en ruimt

De Participatieraad gaat op deze avond graag in gesprek met Marion en Gert om te horen wat de Zorgboerderij te bieden heeft en of er nog zaken zijn waar ze tegenaan lopen.

datum: 13 mei

Tijd: 19:30-21:30 uur

Locatie: Zorgboerderij de Damhoeve, Ganzepanweg 2A, Dalfsen

De vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar u bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

14 Januari Thema avond Preventie

Thema Preventie

Gezinnen in schulden, jongeren tussen wal en schip, ouderen die eenzaam zijn, kinderen met obesitas: gemeenten staan voor een veelheid aan maatschappelijke opgaven. Veel hoop is daarbij gevestigd op preventieve aanpakken, om inwoners te helpen én om kosten te besparen. Maar hoe komen we voorbij de mooie woorden? En tegen welke (operationele) vragen en (inhoudelijke) dilemma’s loop je aan?

Rienk Janssen werkzaam bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft met zijn prikkelende essay “Tijdig en doordacht’ op deze avond de Participatieraad en enkele ambtenaren van de gemeente Dalfsen uitgedaagd om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het was een informatieve avond en een mooie eerste stap om na te denken hoe preventief de gemeente Dalfsen nu eigenlijk is en kan worden.

Wordt vervolgd.

11 Maart In gesprek met Saam Welzijn

Op deze avond gaat de Participatieraad in gesprek met Saam Welzijn

We zijn heel benieuwd wat Saam Welzijn kan betekenen voor o.a

 • Jeugdwerk
 • mensen met een afstand toto de arbeidsmarkt
 • Thuis in Dalfsen
 • Ouderen
 • Mantelzorg
 • Noaberschap
 • Ggz

Bent u ook nieuwsgierig naar wat Saam Welzijn kan betekenen of wilt u graag meer weten over de Participatieraad dan bent u van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

Datum: 11 maart

Tijd: 19:30-21:30 uur

Locatie: Saam Welzijn, de Spil, Koningin Julianalaan 10, Nieuwleusen

11 februari Thema avond Inclusie

Uitnodiging Thema-avond Inclusie

Op 11 februari organiseert de Participatieraad

een interactieve thema-avond “Dalfsen en de zoektocht naar inclusiviteit”

voor leden en belangstellenden.

Willem-Jan Velderman, beleidsmedewerker gemeente Dalfsen brengt ons op de hoogte van de laatste stand van zaken en Celesta van de Brandhof neemt ons mee in haar onderzoek

“Gemeente Dalfsen en de zoektocht naar inclusiviteit” waarna we in een werkvorm

met elkaar het gesprek aangaan.

Datum: 11 februari 2019

Tijd: 19:30-21:30 uur

Locatie: Kulturhus de Trefkoele, Ruigedoornstraat 108, Dalfsen

 

15 april In gesprek met het Agnieten College

Participatieraad Dalfsen op bezoek bij het Agnieten College in Nieuwleusen.

Inleiding
Op maandag 15 april 2019 vertelde Tineke Meijerink, directeur van deze locatie van het Agnieten College, dat de school letterlijk midden in de samenleving staat. De locatie van het Agnieten college is verbonden met het Kulturhus de Spil in Nieuwleusen. Niet alleen de 225 leerlingen gaan hier dagelijks naar school maar ook andere jongeren en volwassenen (onder andere: Saam Welzijn, Bibliotheek, Interakt Contour) maken gebruik van dit mooie complex. Zo is er, net als in het echte leven, uitwisseling tussen de leerlingen van de school en de andere mensen die de Spil bezoeken. Dit is echt een meerwaarde van de school!

Het Agnieten college is een Christelijke kleinschalige en persoonlijke school die aan het groeien is. Op dit moment zitten 225 leerlingen op de school en volgend jaar 250. Alle docenten kennen de jongeren en daardoor zijn er ook korte lijntjes met de ouders.
Veel jongeren moeten na het tweede jaar verkassen naar een andere school om daar hun onderwijs te vervolgen in de bovenbouw. De kinderen staan na twee jaar steviger in hun schoenen en hebben meer zelfvertrouwen en dat helpt om de laatste jaren af te maken op een wat grotere school in Zwolle of Ommen.

Zorg en onderwijs
De school besteedt veel aandacht aan zorgleerlingen en daarin werkt de school goed samen met de gemeente en de jongerenwerkers van Saam Welzijn. De problematiek van bijvoorbeeld echtscheidingen gaat niet aan de school voorbij. Dit kan een extra belasting voor de leerlingen betekenen en de school probeert rekening te houden met deze leerlingen en hen waar kan praktisch te ondersteunen. Het blijkt dat voor leerlingen die specialistische zorg of begeleiding nodig hebben vaak een lange wachtlijst is. Het kan voorkomen dat hulp zo laat wordt ingezet dat een leerling bijvoorbeeld zijn examen niet kan afmaken. De school vraagt de Participatieraad hier aandacht voor te hebben in haar advies aan de gemeente.

Tot slot
De school geeft de Participatieraad mee om de jeugd zoveel mogelijk te betrekken bij gemeentelijke ontwikkelingen op hun niveau. Op deze manier geef je de jongeren het gevoel gehoord en gezien te worden en zo kan de gemeente haar jeugdbeleid beter afstemmen op wat er speelt onder de jongeren.

2 mei 2019
Participatieraad Dalfsen
Xanter Wilhelm, voorzitter