Corona raakt ons allemaal

Het Coronavirus (Covid-19) heeft grote gevolgen voor ons allemaal. Ontwikkelingen die jou ook raken.

Het alledaagse (sociale) leven ligt stil, kinderen gaan niet meer naar school, veel mensen proberen om zoveel mogelijk thuis te werken, mensen in cruciale beroepen zetten alles op alles om de zorg of economie zo goed als mogelijk draaiende te houden en iedereen kent inmiddels wel iemand die bevangen is door het Coronavirus of zelfs daaraan is overleden. We leven in een tijd die ongrijpbaar is en soms het onmogelijke van ons vraagt.

Naast al deze onzekerheid zijn er natuurlijk ook zorgen.

Want hoe gaat het met de ondernemers die niet open mogen, kunnen zij het hoofd boven water houden? Hoe gaat het met de zorgmedewerkers, hoe lang houden zij dit psychische en lichamelijk vol? Hoe gaat met de (kwetsbare) kinderen, kunnen zij de (leer)achterstand ophalen en hoe gaat het met de kinderen die achter de voordeur het zwaar te voortduren hebben? Hoe gaat het met de ouders die hun kinderen (met of zonder beperking) nu thuisonderwijs moeten geven, vaak beiden werken en een huishouden moeten runnen? Hoe gaat het met de doelgroep GGZ, krijgen deze mensen nog voldoende steun, voelen zij zich nog gehoord en gezien en hoe gaat het met de mensen die onlangs iemand verloren hebben of zelf ziek zijn al dan niet aan het Coronavirus. We kunnen immers geen arm om hun heen slaan of even langs voor een bakkie koffie.

Daarnaast zien we gelukkig ook hele mooie dingen gebeuren en mooie initiatieven ontstaan. Prachtig om de samenhorigheid van de inwoners van gemeente Dalfsen te zien en mee te maken. Zo kunnen kinderen van ouders met cruciale beroepen of kinderen in kwetsbare situaties terecht op school en kunnen veel ouderen gebruik maken van een tablet waardoor ze toch kunnen communiceren met hun kinderen/mantelzorgers. Ondernemers zoeken een creatieve manier om toch open te blijven en een boodschapje doen voor een oudere in de straat of de bak buiten zetten is zo geregeld. Gelukkig maar dat er ook positieve dingen gebeuren.

De Participatieraad heeft ook een paar weken stilgelegen maar wil de draad weer oppakken, juist nu kan je eigenlijk wel zeggen want we horen graag wat er leeft en speelt in de gemeente Dalfsen. Heb je zorgen, angsten of ben je een initiatief begonnen i.v.m. de Corona maatregelen dan horen wij dat graag. Je kan hieronder een bericht schrijven maar je kan ook een mail sturen naar: participatieraad@dalfsen.nl

Namens de Participatieraad wensen wij alle inwoners van gemeente Dalfsen heel veel sterkte, succes en liefde toe.

Blijf thuis, blijf gezond en zie om naar elkaar.

Participatieraad Dalfsen

Inclusief Dalfsen: Denkt u ook mee?

Op 11 februari heeft er in de Trefkoele+ in Dalfsen een eerste bijeenkomst plaats gevonden omtrent het thema “Inclusief Dalfsen”, georganiseerd door de Participatieraad van Dalfsen.

Het doel van deze eerste bijeenkomst is om informatie op te halen, te inventariseren wat er bekend is binnen onze gemeente over het begrip inclusiviteit. En hoe we denken dat daar vorm aan gegeven kan worden. Aan deze avond werd deelgenomen door leden van het gehandicapten platform en de werkgroepen bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar (BTB), andere belangstellenden, mensen van de gemeente Dalfsen, en leden van de participatieraad Dalfsen.

 De avond is begonnen met de presentatie door Celesta van den Brandhof over haar onderzoek naar Inclusiviteit in Dalfsen. Na een korte inleiding vanuit het oogpunt van de gemeente hebben we in drie groepen gediscussieerd over :

“Hoe kijken we aan tegen inclusie”. Wat wordt er bijvoorbeeld in de gemeente er al gedaan aan inclusie, zonder dat we ons dat bewust zijn. “Kunnen er goede voorbeelden van inclusie gegeven worden”. Hoe zou volgens jullie inclusie eruit moeten zien? En wat hebben we nodig om een beeld van Dalfsen te krijgen met betrekking tot inclusie?

 Er werd druk en levendig gediscussieerd binnen de drie groepen. Inclusie is een breed en moeilijk begrip, maar het betekent niet meer dan dat niemand zich buiten gesloten mag voelen.

Bij inclusie moet je denken aan toegankelijkheid voor iedereen, ongeacht de beperking die je hebt of die nu lichamelijk is of komt door een laaggeletterdheid. Aan eenieder moet de ruimte geboden worden om mee te kunnen doen binnen zijn mogelijkheden en rekening houdend met zijn beperkingen. Betrokkenheid van de buurtbewoners; omgaan met verschillen; belangstelling hebben voor het individu. Inclusiviteit gaat ook over normen en waarden.

 Binnen de gemeente Dalfsen wordt al het een en ander gedaan aan inclusie zoals bv. goed noabershap en de aanwezigheid van een bruggenbouwer.

Kan er dan nog meer gedaan worden? Ja! De gemeente moet een aanzet geven tot meer bewustwording bij de burgers.

We zullen als totale gemeenschap het gesprek met elkaar moeten aangaan. Wat willen de mensen zelf? Ga eens kijken bij de buren (buurt gemeenten) wat zij doen aan inclusiviteit. Ga dingen zelf beleven alsof je een beperking hebt en merk of je letterlijk dan wel figuurlijk buitengesloten wordt.

 Wilt u ook graag meepraten over Inclusief Dalfsen? Heeft u ideeën over de inclusieve samenleving of wilt u ervaringen met ons delen? Laat het de participatieraad weten per email participatieraad@dalfsen.nl of telefonisch op 06-40929763. Wij nemen dan contact met u op.

 

Inspiratiebijeenkomst in Nieuwleusen

De Participatieraad Dalfsen heeft een aantal Nieuwleusenaren uitgenodigd voor een inspiratiebijeenkomst in Nieuwleusen over zorg, welzijn, ondersteuning (Wmo), werk, inkomen en jeugd. De bijeenkomst heeft een dubbele werking: Inwoners van Nieuwleusen kunnen belangrijke aandachtspunten meegeven aan de Participatieraad en de Participatieraad hoort wat er speelt. Hierdoor kan de Participatieraad een goed advies geven aan B & W van de gemeente Dalfsen.

Wat doet de Participatieraad?

De Participatieraad Dalfsen is een onafhankelijk adviesorgaan dat is ingesteld door de gemeente Dalfsen. De Participatieraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die te maken hebben met de uitvoering en effecten van de Wmo (zorg, welzijn en ondersteuning), Participatiewet (werk en inkomen) en de Jeugdwet.

Bijeenkomst Nieuwleusen

Tijdens de bijeenkomst waren acht personen uit Nieuwleusen aanwezig: mensen die zelf te maken hebben met o.a. Wmo-ondersteuning in de gemeente Dalfsen, vrijwilligers, een jongerenwerker, een ondernemer, iemand met ervaring en een lid van de PRD uit Dalfsen (variërend in leeftijd van eind 20 tot 60+).

Tijdens de bijeenkomst kwamen allerlei onderwerpen aan de orde:

Contact met gemeente over o.a. armoede, vergoedingen voor ondersteuning bij zorg, jeugd,   vrijwilligerswerk, WMO, bereikbaarheid van de gemeente (website) etc.

Conclusie van de avond

 1. Contact met de gemeente: het is niet bij iedereen bekend dat de gemeente kan ondersteunen.
  1. De website van de gemeente is niet voor iedereen toegankelijk (geen internet).
  2. Ook de gemeentelijke informatie in de huis-aan-huisbladen wordt niet door iedereen gelezen (laaggeletterdheid).
 2. Jeugd: de jeugd individualiseert, (beeldscherm, WhatsApp). Het bezoek aan festivals neemt toe, maar meer op een individuele manier. De controle over drank en drugsgebruik is minder met het wegvallen van de ‘keten’. Jeugdwerkers willen het gebruik van beeldscherm terug dringen, voorlichting geven over sexting en gameverslaving.
  1. Een thema is Kerngezond, zowel voor ouderen als jongeren
  2. Ze willen jongeren meer praktische vaardigheden aanleren, leren budgetteren en zorgen voor een betere jongere ontmoetingsplaats (jop).
  3. In contact blijven met de jongeren, leer ze beter kennen: wat willen ze.
  4. Altijd beschikbaar blijven voor de jongeren, om terugval naar drank en drugs of gameverslaving te voorkomen.
  5. Bij ouderen vormt het toenemend alcohol gebruik een punt van zorg.
 3. Armoede: Ook in Nieuwleusen speelt de schaamte voor armoede een grote rol.
  1. Binnen de kindregeling is bekend dat men via de webshop individuele besteding kan doen voor de kinderen. Men zou graag willen zien dat het aantal winkels waar gekocht kan worden uitgebreid wordt met meer goedkopere winkelketens, en er niet alleen bij de duurdere lokale ondernemers gekocht kan worden (o.a. staat een makelaar en een garage op de lijst van ondernemers waar gekocht kan worden i.v.m. de kindregeling).
  2. Het blijkt dat het lastig is om contact met de buren te krijgen. Ook hier speelt het individualisme een rol. Maar het zijn wel de buren, de sport en de scholen die een eerste signaal van armoede of behoefte aan zorg kunnen waarnemen.
 4. Overall:
  1. Zorg dat alle groepen bij een gezin betrokken worden: dus zowel WMO, Speelgoedbank, Voedselbank, Jeugdwerker etc. En zorg hierbij voor een positieve inzet.
  2. Laat de mensen met ervaring betaald krijgen voor bepaald advies, i.p.v. hiervoor externe bureaus in te schakelen.
  3. Geef de mensen met een nieuw idee de kans om deze initiatieven te kunnen starten.
  4. Er zijn positieve reacties over de buurtbus.Advies vanuit bijeenkomst:
 • Zo’n 10 jaar geleden is al doorgegeven om de website van de gemeente toegankelijk te maken voor laaggeletterdheid. Gebruik “Jip en Janneke” taal; maak gebruik van striptekeningen; maak gebruik van gesproken tekst.
 • Preventie is een aandachtspunt. Klop niet aan als er al een probleem is, maar durf aan het begin van het probleem al aan de bel te trekken.
 • Zorg dat alle groepen bij een gezin betrokken worden (WMO, schuldhulp, jeugd). Besef dat financiële problemen voor veel meer problemen kunnen zorgen.

De aanwezigen vonden het een zinvolle avond. Het is de bedoeling om over een half jaar nog een bijeenkomst te houden.

Voor meer informatie: www.participatieraaddalfsen.nl;

www.facebook.com/participatieraaddalfsen

Ook kunt u hier de data van de vergaderingen of adressen en handige links vinden.

Heeft u vragen of zelf aandachtspunten voor de raad: Neem contact met ons op.

(participatieraad@dalfsen.nl)

 

Ook bent u van harte welkom op de vergaderingen van de Participatieraad.

 

Jenny Harink, Marlies van Lent en Sandra Westerik, Participatieraad Dalfsen