Artikelen door Nancy Satter

Inclusief Dalfsen: Denkt u ook mee?

Op 11 februari heeft er in de Trefkoel+ in Dalfsen een eerste bijeenkomst plaats gevonden omtrent het thema “Inclusief Dalfsen”, georganiseerd door de Participatieraad van Dalfsen. Het doel van deze eerste bijeenkomst is om informatie op te halen, te inventariseren wat er bekend is binnen onze gemeente over het begrip inclusiviteit. En hoe we denken […]

De samenleving verandert. En niet iedereen kan daarin meekomen

Interview Er is sprake van een nieuw soort ongelijkheid, schrijft Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, in zijn deze week verschenen boek ‘Veenbrand’. ‘Er wordt heel veel tegelijkertijd van ons verwacht. Daardoor ontstaat een scheidslijn: wie kan daar wel en wie kan daar niet mee omgaan?’ De krantenkoppen laten precies het probleem zien dat […]

Inspiratiebijeenkomst in Nieuwleusen

De Participatieraad Dalfsen heeft een aantal Nieuwleusenaren uitgenodigd voor een inspiratiebijeenkomst in Nieuwleusen over zorg, welzijn, ondersteuning (Wmo), werk, inkomen en jeugd. De bijeenkomst heeft een dubbele werking: Inwoners van Nieuwleusen kunnen belangrijke aandachtspunten meegeven aan de Participatieraad en de Participatieraad hoort wat er speelt. Hierdoor kan de Participatieraad een goed advies geven aan B […]

13 mei In gesprek met zorgboerderij de Damhoeve

Op deze avond gaan we in gesprek met Zorgboerderij de Damhoeve. Zorgboerderij de Damhoeve bied dagbesteding aan ouderen; Die behoefte hebben aan sociale contacten, omdat ze anders in een isolement dreigen te raken Die moeite hebben om structuur in hun dag te brengen. Die tot weinig activiteit meer komen. Die te kampen hebben met lichte […]

14 Januari Thema avond Preventie

Thema Preventie Gezinnen in schulden, jongeren tussen wal en schip, ouderen die eenzaam zijn, kinderen met obesitas: gemeenten staan voor een veelheid aan maatschappelijke opgaven. Veel hoop is daarbij gevestigd op preventieve aanpakken, om inwoners te helpen én om kosten te besparen. Maar hoe komen we voorbij de mooie woorden? En tegen welke (operationele) vragen […]

11 Maart In gesprek met Saam Welzijn

Op deze avond gaat de Participatieraad in gesprek met Saam Welzijn We zijn heel benieuwd wat Saam Welzijn kan betekenen voor o.a Jeugdwerk mensen met een afstand toto de arbeidsmarkt Thuis in Dalfsen Ouderen Mantelzorg Noaberschap Ggz Bent u ook nieuwsgierig naar wat Saam Welzijn kan betekenen of wilt u graag meer weten over de […]

11 februari Thema avond Inclusie

Uitnodiging Thema-avond Inclusie Op 11 februari organiseert de Participatieraad een interactieve thema-avond “Dalfsen en de zoektocht naar inclusiviteit” voor leden en belangstellenden. Willem-Jan Velderman, beleidsmedewerker gemeente Dalfsen brengt ons op de hoogte van de laatste stand van zaken en Celesta van de Brandhof neemt ons mee in haar onderzoek “Gemeente Dalfsen en de zoektocht naar […]

15 april In gesprek met het Agnieten College

Participatieraad Dalfsen op bezoek bij het Agnieten College in Nieuwleusen. Inleiding Op maandag 15 april 2019 vertelde Tineke Meijerink, directeur van deze locatie van het Agnieten College, dat de school letterlijk midden in de samenleving staat. De locatie van het Agnieten college is verbonden met het Kulturhus de Spil in Nieuwleusen. Niet alleen de 225 […]

Afscheid 10 december 2018

Participatieraad Dalfsen: afscheid van vier leden en medewerkers Zorgbelang   Maandag 10 december 2018 nam de Participatieraad van Dalfsen afscheid van vier leden en de beide medewerkers van Zorgbelang Overijssel. Zij waren allen vanaf 2015 betrokken bij de Participatieraad.   De medewerkers van Zorgbelang, Anne Wil Lensen en Gerry Vrielink, hebben de Participatieraad geweldig ondersteund […]