Artikelen door Nancy Satter

Corona raakt ons allemaal

Het Coronavirus (Covid-19) heeft grote gevolgen voor ons allemaal. Ontwikkelingen die jou ook raken. Het alledaagse (sociale) leven ligt stil, kinderen gaan niet meer naar school, veel mensen proberen om zoveel mogelijk thuis te werken, mensen in cruciale beroepen zetten alles op alles om de zorg of economie zo goed als mogelijk draaiende te houden […]

Inclusief Dalfsen: Denkt u ook mee?

Op 11 februari heeft er in de Trefkoele+ in Dalfsen een eerste bijeenkomst plaats gevonden omtrent het thema “Inclusief Dalfsen”, georganiseerd door de Participatieraad van Dalfsen. Het doel van deze eerste bijeenkomst is om informatie op te halen, te inventariseren wat er bekend is binnen onze gemeente over het begrip inclusiviteit. En hoe we denken […]

De samenleving verandert. En niet iedereen kan daarin meekomen

Interview Er is sprake van een nieuw soort ongelijkheid, schrijft Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, in zijn deze week verschenen boek ‘Veenbrand’. ‘Er wordt heel veel tegelijkertijd van ons verwacht. Daardoor ontstaat een scheidslijn: wie kan daar wel en wie kan daar niet mee omgaan?’ De krantenkoppen laten precies het probleem zien dat […]

Inspiratiebijeenkomst in Nieuwleusen

De Participatieraad Dalfsen heeft een aantal Nieuwleusenaren uitgenodigd voor een inspiratiebijeenkomst in Nieuwleusen over zorg, welzijn, ondersteuning (Wmo), werk, inkomen en jeugd. De bijeenkomst heeft een dubbele werking: Inwoners van Nieuwleusen kunnen belangrijke aandachtspunten meegeven aan de Participatieraad en de Participatieraad hoort wat er speelt. Hierdoor kan de Participatieraad een goed advies geven aan B […]