Artikelen door Bernhard Jonker

Gezocht: enthousiaste leden voor de werkgroep Jeugd

De gemeente Dalfsen heeft sinds 1 januari 2015 nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen. Wij vinden het belangrijk dat vanuit de samenleving meegedacht wordt over het beleid. Eén van de manieren waarop de gemeente dit vormgeeft is door gebruik te maken van een adviesraad: de Participatieraad. Deze Participatieraad vertaalt de […]

Afscheid Annemie Lepelaars en Gerda Brantenaar

Maandagavond 19 december 2016 heeft de Participatieraad Dalfsen afscheid genomen van Annemie Lepelaars en Gerda Brantenaar. Wethouder Von Martels sprak hen in lovende woorden toe. Met hart voor het sociale domein en opkomend voor de kwetsbaren in de Dalfser samenleving. Van armoede- tot welzijnsbeleid en van huishoudelijke hulp tot mantelzorgbeleid: over veel thema’s in het […]

Verdiende erkenning en waardering voor alle mantelzorgers

Gemeente Dalfsen waardeert inzet van de mantelzorgers met de ‘Mantelzorgwaardering 2016’ De gemeente Dalfsen is dankbaar voor inwoners die in actie komen als mantelzorger. Daarmee zetten ze zich namelijk actief in voor hun naaste en dus ook voor de samenleving. Daarom deelt de gemeente ook dit jaar een Mantelzorgwaardering uit aan mantelzorgers. De gemeenteraad heeft […]

Brainstormavond beter integreren

De media heeft het al veel over integratie van nieuwkomers gehad. Het televisieprogramma De Nieuwe Maan, een wekelijks actualiteiten talkshow van de NTR, maakte een item over de eerste integratie-brainstormavond in Nieuwleusen: http://denieuwemaan.ntr.nl/category/poldernomaden/ (eerste filmpje) Wil jij zelf ook meedenken en brainstormen over een prettige en leefbare woonomgeving creëren waarin nieuwkomers zo goed mogelijk kunnen […]

Lokale inbreng voor integratie gezocht

Samenwerken aan een goede integratie van nieuwkomers Hoe kunnen we met elkaar een prettige en leefbare woonomgeving creëren waarin nieuwkomers zo goed mogelijk kunnen integreren? Die vraag staat centraal tijdens de meedenk-avonden die georganiseerd worden in november en december. Iedereen in de gemeente Dalfsen is van harte welkom om hieraan deel te nemen: inwoners, stichtingen, […]

Inspraak en inzage nota Hulp bij het Huishouden 2017-2018

Op 19 juli 2016 is de nota continuering beleid Hulp bij het Huishouden 2017-2018 vastgesteld. De Participatieraad heeft voorafgaande hieraan, informatiebijeenkomsten voor burgers georganiseerd. Inwoners gingen met leden van de Participatieraad in gesprek over huishoudelijke hulp. De signalen die tijdens deze bijeenkomsten naar voren kwamen zijn teruggekoppeld aan de gemeente. De nota huishoudelijke hulp is […]

Statushouders: niet over hen spreken, maar mét ze praten!

Zaterdagmorgen 9 juli. Ik vertrek naar De Schakel in Nieuwleusen waar ik onder leiding van SMON-welzijn, een consulent jeugd van de gemeente en een collega-vrijwilliger een aantal statushouders ga ontmoeten. Als lid van de Participatieraad wil ik mijn licht eens bij hen opsteken. Naar hen luisteren hoe het hen hier gaat. Het woord inburgeren hoor […]