Uitgebrachte adviezen aan B&W

2018: 

Mei:

2017

Jaarverslag 2017 en werkplan 2018 Participatieraad Dalfsen

Januari:

Februari:

Maart:

Mei:

  • Specialistische jeugdhulp
    Op 20-04-2017 zijn een aantal leden van adviesraden uit de regio bijeen geweest om een advies te formuleren over de Inkoopstrategie specialistische jeugdhulp Regio IJsselland. Ons advies treft u hierbij aan. Lees hier ook de reactie van de gemeente.

Juli:

Re-integratie

oktober

november

  • Dichter bij de kern: een advies over de veranderingen (transformatie) binnen de gemeente betreffende het sociaal domein. Advies Dichter bij de Kern  (reactie gemeente )
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 een advies dat jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning combineert. Eén van de onderwerpen is de mantelzorgwaardering.  Advies verordening Wmo en jeugd

december

  • Advies over het beleidskader waarin de uitvoeringsafspraken voor Peuteropvang & Voor- en Vroegschoolse
    Educatie zijn uitgewerkt. Advies en reactie.

 

 

 

2016

Januari:

Maart:

Mei:

Juni:

Juli:

Oktober:

2015

Juni:

September: