Afscheid 10 december 2018

Participatieraad Dalfsen: afscheid van vier leden en medewerkers Zorgbelang

 

Maandag 10 december 2018 nam de Participatieraad van Dalfsen afscheid van vier leden en de beide medewerkers van Zorgbelang Overijssel. Zij waren allen vanaf 2015 betrokken bij de Participatieraad.

 

De medewerkers van Zorgbelang, Anne Wil Lensen en Gerry Vrielink, hebben de Participatieraad geweldig ondersteund met hun kennis van het Sociale Domein en ons ‘opgevoed’ te leren adviseren vanuit het perspectief van de inwoners. ‘We praten mét de inwoners en niet over ze!’ was altijd het credo van Anne Wil en Gerry. Vele cursussen, vele vergaderingen en talloze kleine bijeenkomsten hebben ze ons begeleid om een echte Participatieraad te worden die de gemeente goed en scherp kan adviseren. En het gevoel dat de leden van de raad en Zorgbelang het samen deden, bleek wel uit de mooie toespraakjes.

 

Ook namen we afscheid van vier leden van het eerste uur: Diny Laarman, Boudien Rijpkema, Henk den Hollander en Rianne Zwep. Zij hebben zich geweldig ingezet voor o.a. mantelzorgers, vrijwilligers en welzijnsbeleid, (kwetsbare) ouderen, maar ook de jeugd en jeugdzorg had grote aandacht evenals de thema’s armoede en schuldhulpverlening en de groep nieuwkomers (statushouders). Op alle onderwerpen hebben zij bijgedragen om te komen tot goede adviezen aan de gemeente. Vele werkbezoeken, bezoekjes bij mensen thuis en overleg met de gemeente maakte deel uit van hun (vrijwilligers)werk. De Participatieraad dankt hen zeer voor hun betrokkenheid en enthousiasme.

 

Gelukkig heeft de Participatieraad ‘alle vacatures’ weer kunnen invullen en daar prijzen we ons gelukkig mee. In het begin van 2019 start de Participatieraad met twee bijzondere thema-vergaderingen, namelijk de VN resolutie over Inclusie en Preventie staan dan op de agenda.

 

 

Xanter Wilhelm,

Voorzitter Participatieraad Dalfsen