In gesprek met deelnemers van Zorgboerderij Landjuweel de Hoeven

Op 9 mei gingen enkele leden van de Participatieraad in gesprek met deelnemers van Landjuweel ‘De Hoeven’.  Hier kunnen volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum terecht voor arbeidsmatige dagbesteding.

Sommige deelnemers geven aan de dieren te verzorgen, anderen werken in de groentetuin, helpen op de boerderij, doen onderhoud en opruimwerkzaamheden of helpen in de winkel of in de kantine.

De deelnemers zijn erg enthousiast over het werken bij ‘De Hoeven’. Er is goede begeleiding en het werk is leuk. Ook wordt er vaak pauze gehouden. We gaan ’s ochtends eerst aan het werk. Om 10 uur houden we pauze en dan gaan we om 10.30 weer aan het werk. Ook ’s middags is er pauze en eten we ons brood samen op. Het is heel gezellig en je leert veel op ‘De Hoeven’.

Wat ik niet leuk vind is verandering. Misschien gaan ze weer dingen veranderen met de financiën. Ik wordt daar erg onrustig van. Ik wil graag gewoon dat het blijft zoals het nu is.

Een andere deelnemer geeft aan dat hij het niet leuk vindt dat het zo moeilijk is om passende woonruimte te vinden. ‘Ik zoek al zeven jaar naar een goede plek om te wonen maar er is niets voor mij. Dat vind ik erg jammer.’

Ook spreken we met Zorgboerin Annemie, zij geeft eveneens aan bezorgt te zijn over de veranderingen in de financiering. Volgend jaar komen er door een nieuw meetpatroon misschien veranderingen. Voor de huidige deelnemers kan het bijvoorbeeld betekenen dat zij twee dagen mogen komen in plaats van vier dagen. Wij als medewerkers proberen deelnemers daar niet mee te belasten. Het is erg moeilijk te begrijpen voor deelnemers en ze raken snel uit balans. Dat is niet wat we willen. Het gaat nu goed met onze deelnemers. Ze hebben het naar hun zin en leren op hun eigen niveau nieuwe vaardigheden aan. Het is geweldig om daaraan te mogen bijdragen.

 

Inspiratie bijeenkomst lemelerveld

Inspiratiebijeenkomst in Lemelerveld

De Participatieraad Dalfsen heeft een aantal Lemelervelders uitgenodigd voor een inspiratiebijeenkomst in Lemelerveld over zorg, welzijn, ondersteuning (Wmo), werk, inkomen en jeugd. De bijeenkomst heeft een dubbele werking: Inwoners van Lemelerveld kunnen belangrijke aandachtspunten meegeven aan de Participatieraad en de Participatieraad hoort wat er speelt. Hierdoor kan de Participatieraad een goed advies geven aan de gemeente Dalfsen.

Wat doet de Participatieraad?

De Participatieraad Dalfsen is het onafhankelijk adviesorgaan dat is ingesteld door de gemeente Dalfsen. De Participatieraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die te maken hebben met de uitvoering en effecten van de Wmo (zorg, welzijn en ondersteuning), Participatiewet (werk en inkomen) en de Jeugdwet.

Bijeenkomst Lemelerveld

Tijdens de bijeenkomst waren negen Lemelervelders aanwezig: Mantelzorgers, vrijwilligers van verenigingen en mensen die zelf direct te maken hebben met o.a. WMO ondersteuning in de gemeente Dalfsen. De bijeenkomst was georganiseerd onder leiding van drie Lemelervelders uit de participatieraad.

Tijdens de bijeenkomst kwamen diverse onderwerpen aan de orde:

Contact met gemeente over o.a. aanpassing in huis, vergoedingen voor ondersteuning bij zorg, jeugdige mantelzorgers, niet-uitkerings-gerechtigden in de gemeente, Lemelerveld/Dalfsen werkt, burn out bij jongeren, vrijwilligerswerk etc.

Conclusie van de avond

Mensen voelen zich thuis in Lemelerveld. Kun je je openstellen, dan is ‘Noaberschap’ heel dichtbij.
Er zijn de nodige verenigen en clubs op allerlei vlakken actief. We hebben helaas niet altijd in beeld wie wat doet/kan doen.

In Lemelerveld zijn ook onzichtbare problematieken (onder jongeren en ouderen), die helaas niet allemaal opgelost kunnen worden. Maar de weg naar oplossingen kan makkelijker gemaakt worden door bijv. bekendheid van problematieken, bekendheid van de mogelijkheden die er zijn om ondersteuning te krijgen.

Advies vanuit bijeenkomst 

De ondersteuning aan bewoners van de gemeente moet wel zichtbaar en dichtbij zijn.
Hierbij is het voor medewerkers van de gemeente en inwoners van belang om met elkaar het gesprek aan te gaan, in gesprek te blijven en voor al de inwoners laten merken dat ze er allemaal toe doen.

Probeer maatwerk te leveren. Dit kan door bijv. bij bepaalde ondersteuningen een basisbudget te bieden. De inwoner kan dan wel zelf keuzes maken. Durf buiten bestaande kaders te denken.

Communiceer niet altijd via papierwerk, maar ook ‘live’ in de kern.
Mensen die bekend zijn in de kern, kunnen soms sneller de juiste deuren openen.

Preventie is een aandachtspunt. Klop niet aan als er al een probleem is, maar durf aan het begin van het probleem al aan de bel te trekken.

De aanwezigen vonden het een zinvolle avond. De leden van de participatieraad zullen de informatie uit deze avond meenemen in (on)gevraagde adviezen richting de gemeente.

Verder wordt er geopperd om over enige tijd nog een bijeenkomst te houden.

 

Voor meer informatie

www.participatieraaddalfsen.nl

www.facebook.com/participatieraaddalfsen

Ook kunt u hier de data van de vergaderingen of adressen en handige links vinden.

Heeft u vragen of zelf aandachtspunten voor de raad: Neem contact met ons op.

(info@participatieraaddalfsen.nl)

 

Ook bent u van harte welkom op de vergaderingen van de Participatieraad.

 

Henk Hollander, Dinie Laarman, Félice Heerink

Participatieraad Dalfsen