Inge Batterink neemt afscheid van de Participatieraad Dalfsen

Maandagavond 22 januari 2018 heeft de Participatieraad Dalfsen de Participatieraad) sprak haar in lovende woorden toe.

Inge was al lid van de WMO-raad die in 2015 is opgegaan in de Participatieraad en daarmee heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit en opstart van de Participatieraad.

Inge heeft veel kennis van het Sociaal Domein en vindt het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij het beleid. Inwoners worden steeds meer verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen welzijn. Inge zette zich binnen de Participatieraad graag in voor inwoners die extra zorg en ondersteuning nodig hebben.
De participatieraad signaleert ontwikkelingen, knelpunten en kansen die er zijn om het sociaal beleid van de gemeente Dalfsen te verbeteren en geeft het College van B&W daarover gevraagd en ongevraagd advies. Inge heeft zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme en betrokkenheid ingezet voor deze taak. Met veel dank heeft de Participatieraad afscheid van haar genomen.

Wethouder Uitslag blij met VluchtelingenWerkAward

De gemeente Dalfsen heeft de VluchtelingenWerkAward in de wacht gesleept.

De gemeente heeft de prijs gekregen vanwege haar vernieuwende aanpak op het gebied van integratie van vluchtelingen. De jury vindt het bijzonder dat Dalfsen vluchtelingen en haar inwoners betrekt bij het vaststellen en uitvoeren van het beleid. Met name het feit dat vluchtelingen ‘aan de voorkant’ worden betrokken, onderscheidt Dalfsen van andere gemeenten.

Om de integratie zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen werkt de gemeente Dalfsen samen met verschillende partijen. Het werkplan ’Thuis in Dalfsen’ is volgens de jury een mooi voorbeeld van hoe het bundelen van krachten bijdraagt aan een snelle integratie met actieve participatie van vluchtelingen waarbij de lijnen kort blijven.

“Er is een duidelijke lange termijn visie, maar tegelijkertijd wordt vrijwel elk probleem, hoe klein ook, aangepakt. De gemeente, haar inwoners en de betrokken organisaties zetten zich niet alleen uitzonderlijk in voor het creëren van draagvlak binnen hun gemeente, maar hebben ook oog voor de mening en visie van de vluchteling. Daarmee is het een groot voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland”, aldus Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland, namens de jury.

Met de awards vraagt VluchtelingenWerk aandacht voor krachtige voorbeelden die bijdragen aan een succesvolle deelname van vluchtelingen aan onze samenleving.

Hoe gezond zijn inwoners van Dalfsen?

GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de
gezondheid van inwoners, zo ook in 2016. Met deze
gezondheidsmonitor wordt de gezondheidssituatie van
volwassenen en ouderen uit gemeenten in de regio
IJsselland in kaart gebracht. Hiermee kan het regionaal
en lokaal gezondheidsbeleid onderbouwd worden.

Grotere tegenstellingen

Grotere tegenstellingen: Nederlanders voelen ze, denktanks van de overheid waarschuwen ervoor en de Troonrede agendeert het thema nu ook. Hoe kunnen we concreet werken aan een verbonden samenleving? Wat zouden de elementen zijn van een nieuw sociaal contract op lokaal, regionaal en provinciaal niveau? Het Trendbureau Overijssel heeft hierover een interessant stuk geschreven. Klik op de link om dit te downloaden. rapport_grotere_tegenstellingen_2017