Gezocht: enthousiaste leden voor de werkgroep Jeugd

De gemeente Dalfsen heeft sinds 1 januari 2015 nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen. Wij vinden het belangrijk dat vanuit de samenleving meegedacht wordt over het beleid. Eén van de manieren waarop de gemeente dit vormgeeft is door gebruik te maken van een adviesraad: de Participatieraad. Deze Participatieraad vertaalt de praktijk naar beleid en zet dit vervolgens om in gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. De Participatieraad bestaat uit circa 15 leden en wegens vertrek van enkele leden van de werkgroep Jeugd, zijn wij op zoek naar enthousiaste leden (m/v). De raad wordt inhoudelijk en secretarieel ondersteund door twee medewerkers van Zorgbelang Overijssel.

Functie
Leden van de Participatieraad denken actief en kritisch mee over de ontwikkelingen binnen het sociale domein, waardoor leden een belangrijke gesprekspartner van de gemeente Dalfsen zijn. De Participatieraad wordt betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid en geeft de gemeente daarover gevraagd en ongevraagd advies. Omdat de Participatieraad uit inwoners van onze gemeente bestaat, verwacht de gemeente ook dat de leden in staat zijn signalen op te pakken uit de samenleving over de uitvoering en de effecten van het gemeentelijk beleid.

De nieuwe Participatieraad: integraal en specifiek
Omdat de gemeente Dalfsen alle taken gezamenlijk wil oppakken, is gekozen voor één raad die zo veel mogelijk onderwerpen in het sociale domein kan behandelen. Sommige onderwerpen vragen om bepaalde kennis of ervaring. Daarom is er voor een structuur gekozen waarbij de nieuwe Participatieraad is opgedeeld in zogeheten werkgroepen. Deze concentreren zich op:
1. Zorg, welzijn en ondersteuning; (WMO)
2. Werk en inkomen; (Participatie)
3. Jeugd en Jeugdzorg.

We zoeken enthousiaste leden die vanuit hun betrokkenheid, deskundigheid, beroepspraktijk, persoonlijke ervaring, interesse of netwerk met ons mee willen denken en ons willen adviseren. We zoeken leden met belangstelling voor de Werkgroep Jeugd.

Profiel
Van kandidaten wordt gevraagd dat ze:
• woonachtig zijn in gemeente Dalfsen;
• ervaring en/of kennis en/of affiniteit hebben met Jeugd of zelf tot de doelgroep jongeren behoren;
• vanuit het algemeen belang kunnen denken;
• gericht zijn op samenwerking;
• geen bestuurlijke en/of ambtelijke functie bekleden in de gemeente Dalfsen;
• ongeveer 10 uur per maand beschikbaar zijn;
• beschikken over een lokaal maatschappelijk netwerk;
• signalen en ervaringen kunnen vertalen in advies.

De zittingtermijn is in beginsel vier jaar. Dit kan éénmaal met vier jaar worden verlengd.

Jij ontvangt
• professionele ondersteuning zodat de Participatieraad zijn werk goed kan doen;
• deskundigheidsbevordering;
• een vergoeding per kwartaal.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Xanter Wilhelm, voorzitter Participatieraad. Telefoonnummer (06-51 52 31 95) of via de e-mail xanter@rohda.nu of je kunt je vragen ook stellen aan het secretariaat van de Participatieraad via Anne Wil Lensen op telefoonnummer 074 – 250 01 55 of via de mail: info@participatieraaddalfsen.nl.

Reactie
Herken jij je in het gezochte profiel? Mail je motivatie en CV voor 25 juni 2017 naar info@participatieraaddalfsen.nl