Afscheid Annemie Lepelaars en Gerda Brantenaar

Maandagavond 19 december 2016 heeft de Participatieraad Dalfsen afscheid genomen van Annemie Lepelaars en Gerda Brantenaar. Wethouder Von Martels sprak hen in lovende woorden toe. Met hart voor het sociale domein en opkomend voor de kwetsbaren in de Dalfser samenleving. Van armoede- tot welzijnsbeleid en van huishoudelijke hulp tot mantelzorgbeleid: over veel thema’s in het Sociale Domein hebben zij de gemeente geadviseerd. Denkend vanuit het perspectief van de inwoners. Annemie en Gerda waren al lid van de WMO-raad die in 2015 is opgegaan in de Participatieraad en daarmee hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit en opstart van de Participatieraad. Met veel dank heeft de gemeente en de Participatieraad afscheid van hen genomen!