Verdiende erkenning en waardering voor alle mantelzorgers

Gemeente Dalfsen waardeert inzet van de mantelzorgers met de ‘Mantelzorgwaardering 2016’

De gemeente Dalfsen is dankbaar voor inwoners die in actie komen als mantelzorger. Daarmee zetten ze zich namelijk actief in voor hun naaste en dus ook voor de samenleving. Daarom deelt de gemeente ook dit jaar een Mantelzorgwaardering uit aan mantelzorgers. De gemeenteraad heeft in oktober 2016 besloten dat de waardering voor het vele werk wat is verzet, dit jaar wordt uitgedrukt in de vorm van een lokale ondernemersbon of VVV-bon. Aanmelden kan tot 1 maart 2017 onder andere via het formulier op www.dalfsen.nl/mantelzorgwaardering.

Definitie mantelzorg
Wanneer bent u mantelzorger en komt u dus in aanmerking voor een waardering? De officiële definitie van WMO, mezzo.nl luidt als volgt: “Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn directe omgeving, die de gebruikelijke zorg overstijgt, direct voortkomt uit een bestaande sociale relatie en die niet vanuit een hulpverlenend beroep gegeven wordt”. Enkele woorden die uitleg nodig hebben:
– Hulpbehoevend = iemand die hulp nodig heeft en daarvoor afhankelijk van u is.
– Gebruikelijke zorg = bijvoorbeeld uw buurvrouw een keer helpen met de boodschappen.
– Bestaande sociale relatie = iemand die u al een lange tijd kent.

Aanmelden
Bent u een mantelzorger? Of krijgt u ondersteuning van een mantelzorger? Meld uzelf, of deze persoon, aan voor de Mantelzorgwaardering 2016. Dat kan via het digitale contactformulier op www.dalfsen.nl/mantelzorgwaardering. Heeft u geen beschikking over internet? Dan is het mogelijk om u schriftelijk aan te melden. Daarvoor kun u het formulier invullen wat klaar ligt bij de servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld, in het gemeentehuis in Dalfsen en bij de werkgroepen mantelzorg. Aanmelden kan tot 1 maart 2017.

Persoonlijk bedanken
Uiterlijk in april ontvangt u de mantelzorgwaardering in de door u gekozen vorm. U kunt kiezen uit een VVV-bon of een ondernemersbon. We vinden het fijn om u als mantelzorger persoonlijk te bedanken. Daarom kunt u er dit jaar voor kiezen om de mantelzorgwaardering op te halen in de kernen Lemelerveld, Nieuwleusen en Dalfsen. Als u kiest om de mantelzorgwaardering op te halen, wordt u begin maart geïnformeerd over de plaats en het tijdstip waar u de waardering op kunt halen.

Soms is mantelzorg best zwaar
Bij de gemeente merken we dat mantelzorgers zich soms zoveel inzetten voor hun naaste, dat zorg wel erg zwaar wordt. Daarom is het goed om als mantelzorger aan de bel te trekken als de mantelzorgtaken die u doet, op lange termijn niet vol te houden zijn. Er zijn in onze gemeente ondersteuningsmogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld terecht bij een medewerker van Samen doen in Dalfsen (onderdeel van de gemeente) de welzijnsinstanties en de vrijwilligers van de werkgroepen mantelzorg. Overbelasting komt steeds meer voor, waardoor mantelzorgers uiteindelijk ook cliënten/ zorgvragers worden. Dat moeten we zien te voorkomen.