Home

Meedenken

Iedereen wil prettig wonen, leven en werken in de gemeente Dalfsen. Ongeacht leeftijd, beperking, afkomst of inkomen. Daarvoor zet de Participatieraad Dalfsen zich in.

Wij luisteren naar iedereen, onderzoeken verbeteringen en stellen, gevraagd en ongevraagd adviezen op voor de gemeente Dalfsen.

Meepraten

Hoe is het om te leven, te wonen en/of te werken in de gemeente Dalfsen? Maakt u of iemand uit uw omgeving gebruik van voorzieningen, zorg of ondersteuning en hoe is dat geregeld? Wat zijn uw ervaringen? Heeft u ideeën voor verbeteringen?

Meedoen

Wij komen graag met u en met organisaties in gesprek. Dit doen wij in bijeenkomsten en vergaderingen, ook leggen wij werkbezoeken af. U kunt uw ideeën en ervaringen met ons delen via de mail.

Werkgroep Werk en Inkomen

Hoe zit het met onze leefbaarheid, inkomen, werk, schulden, armoede en statushouders.

Werkgroep Jeugd

Wat vindt u van onze jeugdhulp, bescherming, reclassering, zorg, onderwijs en leerlingenvervoer?

Werkgroep WMO

Hoe ervaart u de WMO voorzieningen, dagbesteding, beschermd wonen, GGZ, mantelzorgers of vrijwilligers?

Agenda

Nieuws/Blogs

Voorzitter Participatieraad Dalfsen

De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad die het…

Vacature lid Participatieraad (PRD)

Heb jij altijd al mee willen denken met het beleid in het sociaal…

Corona raakt ons allemaal

Het Coronavirus (Covid-19) heeft grote gevolgen voor ons allemaal.…
© Copyright - Participatieraad Dalfsen